نحوه دعوت به مجمع عادی و فوق العاده تعاونی

عناوین مقاله

نحوه دعوت به مجمع عادی و فوق العاده تعاونی

مقررات دعوت به مجامع شرکت تعاونی

دعوت مجامع عمومی باید به طریقی باشد که در اساسنامه تعاونی قید شده است، هر تعاونی مکلف است حداقل یکی از روش های انتشار آگهی در جراید کثیرالنتشار یا محلّی و یا دعوتنامه کتبی ]با اخذ رسید و یا پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو به تعاونی [ یا هر دو روش را انتخاب و در اساسنامه قید نماید.

بغیر از روزنامه و دعوت کتبی الصاق آگهی دعوت مجمع عمومی در چه جایی الزامی است؟ 

علاوه بر این، الصاق آگهی دعوت در محل دفتر اصلی و شعب و نمایندگی ها و محل کارگاه ها و فروشگاه های تعاونی همچنین درج آن در پایگاه اطلاع رسانی ]وب سایت مربوطه درصورت وجود[ نیز الزامی است.

مقررات دعوت اعضاء و برگزاری مجمع عمومی تعاونی

نکاتی که لازم است هیات مدیره شرکت تعاونی برای برگزاری و دعوت اعضا و سایر افراد ذینفع به مجمع، رعایت نمایند :
دعوت اولین مجمع عمومی تعاونی از طریق دعوتنامه کتبی با اخذ رسید.  و یا پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو به تعاونی و یا از طریق روزنامه کثیراالنتشاری که در آن دعوت به عضویت ]موضوع بند 0 ماده 30 قانون بخش تعاونی[ آگهی شده، صورت می گیرد.

نحوه دعوت از اعضای تعاونی از طریق دعوتنامه کتبی

در صورتی که دعوت مجمع عمومی با دعوتنامه کتبی انجام می پذیرد، ارسال نسخه ای از آن به اشخاص زیر ضروری است:
1 -هر یک از دستگاه ها و شرکتهای دولتی، بانیک هیا، شوراهای اسلامی کشوری و سازمان ها و مؤسسات عمومی که در تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده اند.
2- در برخی از شرکت های تعاونی شاهد آن هستیم که برخی از سازمان ها می توانند تا 49 در صد سرمایه گذاری نمایند، در چنین شرایطی لازم است نسخه ای از این دعوت نامه برای شرکت نماینده آن سازمان ارسال گردد.
3- اتحادیهای که تعاونی عضو آن است،
در صورتی که شرکت تعاونی عضو اتحادیه مربوط به حوزه فعالیت خود می باشد، لازم است دعوت نامه ای برای حضور نماینده آن اتحادیه ارسال نمایند.
3 –مقام دعوت کننده مکلف است نسخه ای از آگهی مجمع عمومی را جهت اطلاع و امکان حضور نماینده وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز ارسال نماید،
چنانچه شرکت های تعاونی خواستار شرکت نماینده وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی باشند، لازم است نسخه ای از آگهی را به ادارت کل یا شهرستان ) حوزه فعالیت آن تعاونی ( برای حضور نماینده ارسال گردد.

ادامه مطلب
اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی

نحوه دعوت به مجمع عادی و فوق العاده تعاونی

دعوت به مجمع عمومی

در این بخش به موارد زیر اشاره خواهیم کرد:
همانطور که مستحضر می باشید، دعوت برای مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامه های کثیر النتشار، پست سفارشی یا دیگر روش های قابل اثبات پیش بینی شده در اساسنامه، صورت می گیرد. در نتیجه توجه به موارد زیر حایز اهمیت است :
1- مرجع تشخیص کثیرالنتشار بودن روزنامه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است،
2- انتشار آگهی دعوت در هفته نامه، ماهنامه و هر نشریه ای که در غیر از فاصله زمانی “روزی یکبار” منتشر می گردد، به جای روزنامه فاقد وجاهت قانونی است،
3- وقتی روزنامه کثیر النتشار مشخص شده، هیات مدیره نمی تواند در سایر روزنامه ها، مجله یا هفته نامه نسبت به انتشار دعوت نامه مجمع عمومی اقدام نمایند. اگر در هفته نامه یا ماهنامه آگهی را منتشر نمایند، این آگهی فاقد اعتبار می باشد.

4- روزنامه کثیر النتشار به روزنامه ای گفته می شود که به صورت روزانه منتشر و در دسترس همه اعضا قرار گیرد.
5- چنانچه مجمع عمومی، روزنامه های ]اصلی[ متعددی را تعیین نماید، انتشار آگهی در همه آنها الزامی است،
6- درج نام روزنامه در اساسنامه تعاونی الزامی نیست و در صورتیکه شرکت یا اتحادیهای به این امر مبادرت کند، هرگونه تغییر بعدی آن مستلزم تشکیل هر دو مجمع عمومی عادی و فوق العاده خواهد بود.

در صورتی که نام روزنامه در اساسنامه شرکت تعاونی

در صورتی که نام روزنامه در اساسنامه شرکت تعاونی آمده باشد. اگر شرکت تعاونی خواستار تعویض روزنامه باشد ، لازم است، مجمع را برگزار نماید:
1 –وظایف و اختیارات مجمع عمومی تعاونی فوق العاده ، برای تغییر روزنامه
2 -مجمع عمومی عادی، برای مشخص نمودن روزنامه ای که آگهی در آن منتشر خواهد شد.
3- انتخاب صفحات روزنامه برای درج آگهی، صفحات اصلی، مورد نظر است. و انتشار آگهی در قسمت های نیازمندی ها و سایر ضمائم در صورتی است. که بخشی اختصاصی برای درج آگهی های مجامع در نظر گرفته شده باشد.
4- آگهی دعوت حتما در صفحات اصلی باشد، در صورتی که آگهی در صفحات نیازمندی های آگهی درج می شود. که آن روزنامه قسمتی را برای درج آگهی های شرکت ها و تعاونی ها در نظر گرفته باشد، در غیر این صورت فاقد اعتبار قانونی خواهد بود،
5- مجمع عمومی که اقدام به تعیین روزنامه کثیرالنتشار می نماید، مکلف است روزنامه کثیرالنتشار دیگری را نیز بعنوان روزنامه علی البدل انتخاب تا در صورت عدم انتشار روزنامه اصلی، آگهی های مربوطه در آن درج گردد،
معمولا در شرکت های تعاونی که انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی را روزنامه کثیرالنتشار در نظر می گیرند، لازم است روزنامه دیگری را به عنوان علی البدل در نظر داشته باشند. تا در صورت بروز هرگونه مشکلی برای روزنامه اصلی و عدم امکان انتشار آگهی دعوت در آن روزنامه، بتوان آگهی دعوت را در روزنامه علی البدل درج نمود.

6- در صورتی که روزنامه اصلی به هر دلیلی منتشر نگردد. و روزنامه علی البدل نیز تعیین نشده باشد، هیأت مدیره تعاونی مکلف است مجمع عمومی عادی را جهت تعیین روزنامه جدید، تشکیل دهد. دعوت این مجمع و هر مجمع دیگری که در فاصله بین عدم انتشار روزنامه قبل و تعیین روزنامه جدید تشکیل می شود، منحصراً از طریق دعوتنامه کتبی با اخذ رسید. و یا با پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو به تعاونی بعمل می آید.

امیدوارم مطلب “نحوه دعوت به مجمع عادی و فوق العاده تعاونی” برایتان مفید واقع شده و در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید با کارشناس تک نیک ثبت به شماره 09189414281 تماس حاصل فرمایید.

انتشار دادن

درخواست مشاوره یا سفارش

درخواست مشاوره یا سفارش

تخفیف ویژه برای مشتریان قبلی ما

در صورتیکه قبلا تیم ما فعالیت ثبتی شرکت شما را انجام داده ایم. فقط کافیست که پیام مشتری قبلی شما هستم. را بفرستید تا 10 درصد تخفیف به شما تعلق بگیرد.

مدت زمان باقیمانده از تخفیف 10 درصدی ثبت شرکت بروز

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

نقش نظارتی مرجع ثبت شرکت­ها

نقش نظارتی مرجع ثبت شرکت­ها هر چند عده­ای از حقوقدانان قائل به این امر شده اند که ثبت شرکت­ها، هیچگونه دخالتی بر چگونگی فعالیت شرکت­های تجاری و عملکرد مدیران به عمل نمی­

توضیحات بیشتر »

ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت­ها

ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت­ها اگر در ثبت شرکت تعلل شود، مؤسسان و مدیران شرکت مدارک لازم برای معرفی رکت در دست ندارند و نمی­توانند وجود شرکت را رسماً تأیید کنند. همچنین،

توضیحات بیشتر »

مطالب جالب برای مطالعه

آخرین دیدگاه‌ها
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

دیدگاهتان را بنویسید