قالب المنتور برگه نخست

عناوین مقاله

تعریف شرکت سهامی خاص (Private Joint Stoc)

نوع دیگر از انواع شرکت های تجاری که در قانون تجارت ایران به رسمیت شناخته شده است شرکت سهامی خاص می­باشد، از آنجا که تشکیل شرکت سهامی عام تشریفات فراوانی دارد، در مواد اصلاحی قانون تجارت، برای امور ساده­تری که تعداد سهامداران کمتر است نوعی شرکت سهامی در نظر گرفته که شرکت سهامی خاص نامیده می­شود. از این نوع شرکت در ایران استقبال زیادی شده و گرایش و علاقه فعالان اقتصادی به تأسیس و ثبت این نوع شرکت به نسبت سایر انواع شرکت، بسیار بیشتر می­باشد و اکثر کارخانجات تولیدی در ایران که متعلق به اشخاص می­باشد تحت عنوان شرکت سهامی خاص به ثبت رسیده­اند.

شرکت سهامی خاص از انواع شرکت­های سرمایه است و مزیت این گونه شرکت­ها اینست که برخلاف برخی شرکت ها که با فوت یکی از شر کا امکان انحلال شرکت وجود دارد در شرکت­های سهامی خاص، فوت يا خروج یکی از سهامداران تأثیری در سرنوشت شرکت ندارد.

شرایط لازم برای تأسیس و ثبت شرکت سهامی خاص

الف) در موقع تأسیس، سرمایه شرکت­های شرکت­های سهامی خاص نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد. سهامداران، باید کلیه سهام شرکت را تعهد نموده و گواهی بانک مبنی بر تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سرمایه باشد را به مرجع ثبت شرکت­ها تسلیم نمایند. استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکت شرکت سهامی در شرف تأسيس ممكن نيست مگر پس از به ثبت رساندن شرکت یا عدم ثبت شرکت پس از مهلت مقرر.

ب) شرکت­های سهامی خاص، نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک­ها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند.

ج) در شرکت­های سهامی خاص، تعداد سهامداران، نباید کمتر از سه نفر باشد.

د) مؤسسین شرکت، نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رساندن شرکت انجام می­دهند مسئولیت نظامنی دارند.

مراحل تأسیس و ثبت شرکت سهامی خاص

طبق ماده ۲۰ ل.ا. قانون تجارت، برای تأسیس و ثبت شرکتهای سهامی خاص، تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود:

۱. اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.

۲. اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن تأدیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.

۳. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت باید در صورت جلسه­ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.

۴. قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده ۱۷ قانون تجارت.

  1. ذکر نام روزنامه کثیر الانتشار که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

۶. سایر قیود و شرایطی که طبق قانون تجارت، برای تشکیل و ثبت شرکت­های سهامی عام مقرر است در مورد شرکت­های سهامی خاص لازم الرعایه نخواهد بود.

 

تهیه مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود

به شرج ذیل می باشد:

  • ارائه ۲ نسخه اظهارنامه شرکت با مسئولیت محدود
  • ارائه ۲ نسخه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
  • دو نسخه صورتجلسه امضا شده مجمع عمومی موسسین
  • تنظیم ۲ نسخه امضا شده صورتجلسه هیات مدیره
  • تصویر شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و بازرسان در دفاتر اسناد رسمی و یا وکیل رسمی شرکت
  • کپی کارت ملی برابر با اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسان در درفترخانه اسناد رسمی و یا دادگستری
  • در صورتی که اعضای هیات مدیره سهامداران از اشخاص حقوقی باشند. ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده در سربرگ شرکت و کپی شناسنامه و کارت ملی نماینده شخص حقوقی
  • در صورت داشتن سهامداران خارجی برای اعضای حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع و همچنین ارائه اصل و ترجمه به حالت نامه و اختیار نامه وکیل سهامداران خارجی اعم از حقیقی و حقوقی
  • گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به حساب شرکت در شرف تاسیس.

روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

۱- پس از تکمیل دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکتنامه و تهیه دو جلد اساسنامه و امضا ذیل تمام اوراق توسط تمام شرکا نسبت به پرداخت هزینه تعیین نام و ارائه فیش پرداختی به واحد حسابداری اداره ثبت شرکت‌ها اقدام و واحد مزبور نسبت به ممهور نمودن اوراق اقدام می‌نماید.

۲- مدارک  را با توجه به مواردی که ذکر شد و تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکت‌ها داده و رسید دریافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز  موعد توسط احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت به باجه مربوطه اداره ثبت شرکتها مراجعه نماید.

۳-  در صورتی که کارشناس اداری ثبت شرکتها ایرادی یا نقصی در مدارک ابرازی مشاهده نماید نسبت به تهیه پیش‌نویس آگهی ثبت اقدام و پیش‌نویس مربوطه پس از تایید مسئولین اداری ثبت شرکتها تهیه و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می‌شود متقاضی بایستی به بانک مستقر در اداره مراجعه و نسبت پرداخت حق الثبت که ذیل پیش‌نویس مبلغ آن قید شده اقدام نماید.

تذکر ۱:  قبل از مراجعه به  بانک به نمایندگی روابط عمومی مستقر در واحد حسابداری جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تاسیس در روزنامه کثیرالانتشار و اخذ فیش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج در یک مرحله به بانک پرداخت شود.

تذکر ۲: در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها ایراد یا نقصی در مدارک مشاهده نماید مراتب کتباً به متقاضی اعلام خواهد شد که نسبت به رفع یا ایراد اقدام نماید.

انتشار دادن

درخواست مشاوره یا سفارش

درخواست مشاوره یا سفارش

تخفیف ویژه برای مشتریان قبلی ما

در صورتیکه قبلا تیم ما فعالیت ثبتی شرکت شما را انجام داده ایم. فقط کافیست که پیام مشتری قبلی شما هستم. را بفرستید تا 10 درصد تخفیف به شما تعلق بگیرد.

مدت زمان باقیمانده از تخفیف 10 درصدی ثبت شرکت بروز

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

نقش نظارتی مرجع ثبت شرکت­ها

نقش نظارتی مرجع ثبت شرکت­ها هر چند عده­ای از حقوقدانان قائل به این امر شده اند که ثبت شرکت­ها، هیچگونه دخالتی بر چگونگی فعالیت شرکت­های تجاری و عملکرد مدیران به عمل نمی­

توضیحات بیشتر »

ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت­ها

ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت­ها اگر در ثبت شرکت تعلل شود، مؤسسان و مدیران شرکت مدارک لازم برای معرفی رکت در دست ندارند و نمی­توانند وجود شرکت را رسماً تأیید کنند. همچنین،

توضیحات بیشتر »

مطالب جالب برای مطالعه

آخرین دیدگاه‌ها
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

دیدگاهتان را بنویسید