شرایط و مدارک ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

عناوین مقاله

شرایط و مدارک ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

انتشار آگهی افزایش سرمایه در روزنامه کثیرالانتشار

در شرکت‌های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد.  به اطلاع صاحبان سهام برسد.  در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام؟؟؟ و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم؟؟؟؟/ سهام خود حق‌ تقدم در خرید آنها را دارد. و مهلت پذیره‌نویسی و نحوه پرداخت آن ذکر شود. درصورتی‌که برای سهام جدید، شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد.  چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد (مواد ۱۶۹ و ۱۶۸ ل.ا. قانون تجارت).

مدارک لازم جهت ثبت افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص

برای ثبت افزایش سرمایه در شرکت‌های سهامی خاص، تسلیم اظهارنامه به‌ ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت‌ها، لازم است:

۱، صورت‌جلسه مجمع‌ عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده و یا اجازه آن را به هیئت‌مدیره داده است و در صورت اخیر، صورت‌جلسه هیئت‌مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.

۲. یک نسخه از روزنامه‌ای که آگهی مذکور در ماده ۱۹۶ ل.ا. قانون تجارت در آن نشر گردیده است.

٣. اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی‌ که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید به شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود؛

۴. در صورتی‌ که قسمتی از افزایش سرمایه به‌ صورت غیر نقد باشد. باید تمام قسمت غیر نقد تحویل گردیده و با رعایت ماده ۸۲ ل. ا. قانون تجارت به تصویب مجمع‌ عمومی فوق‌العاده رسیده باشد.  مجمع‌ عمومی فوق‌العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره‌ نویسان سهام جدید تشکیل شده و رعایت مقررات مواد ۷۷ لغایت 81 ل.ا. قانون تجارت در آن قسمت که به آورده غیر نقد مربوط می‌شود الزامی خواهد بود.  و یک نسخه از صورت‌ جلسه مجمع‌ عمومی فوق‌العاده باید اظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه شود.

افزایش سرمایه و وجوه سرمایه تادیه شده

اظهارنامه‌های مذکور در این ماده باید به امضای کلیه اعضای هیئت‌ مدیره رسیده باشد. وجوهی که به‌ حساب افزایش سرمایه تأدیه می‌شود. باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود. تأمین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب‌های شرکت ممکن نیست. مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت (مواد ۱۸۳ الی ۱۸۴ ل.ا. قانون تجارت).

مواد 7۷ الی۸۱ ل.ا. قانون تجارت: ماده ۷۷ گزارش مربوط به ارزیابی آورده های غیرنقد و علل و موجبات مزایای مطالبه شده باید در مجمع عمومی مؤسس مطرح گردد.

مقاله سهام چیست؟ و انواع آن کدامند؟ مرتبط با این مقاله است.

شرایط اعضایی که آورده غیر نقد به شرکت داده اند

دارندگان آورده غیرنقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند. در موقعی که تقویم آورده غیرنقدی که تعهد کرده اند.  یا مزایای آنها موضوع رأی است حق رأی ندارند.  و آن قسمت از سرمایه غیرنقد که موضوع مذاکره و رأی است از حیث حدنصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.

مجمع عمومی نمی تواند آورده های غیرنقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.

شرایط و مدارک ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

شرایط مجمع عمومی موسس جهت سرمایه غیر نقدی اعضاء

هرگاه آورده غیر نقد یا مزایایی که مطالبه شده است تصویب نگردد. دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی که از یکماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد.  و در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیرنقد آنها قبول نشده است. در صورت تمایل می توانند تعهد غيرنقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تادیه نمایند. و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده می توانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند. در صورتی که صاحبان آورده غیرنقد و مطالبه کنندگان مزایا به نظر مجمع تسلیم نشوند. تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می گردد. و سایر پذیره نویسان می توانند به جای آنها سهام شرکت را تعهد مبالغ لازم را تأدیه کنند.

در جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس که بر طبق ماده قبل به منظور رسیدگی به وضع آورده های غیر نقد و مزایای مطالبه شده تشکیل می گردد.  باید بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند. در آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و دستور جلسه دوم قيد گردد.

درصورتی که در جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غيرنقد و یا مطالبه کنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها از طرف سایر پذیره نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است. و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد مؤسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند. تا در مرجع مزبور گواهینامه مذکور در ماده ۱۹ این قانون را صادر کند.

شرایط و مدارک ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

 

 

انتشار دادن

درخواست مشاوره یا سفارش

درخواست مشاوره یا سفارش

تخفیف ویژه برای مشتریان قبلی ما

در صورتیکه قبلا تیم ما فعالیت ثبتی شرکت شما را انجام داده ایم. فقط کافیست که پیام مشتری قبلی شما هستم. را بفرستید تا 10 درصد تخفیف به شما تعلق بگیرد.

مدت زمان باقیمانده از تخفیف 10 درصدی ثبت شرکت بروز

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

نقش نظارتی مرجع ثبت شرکت­ها

نقش نظارتی مرجع ثبت شرکت­ها هر چند عده­ای از حقوقدانان قائل به این امر شده اند که ثبت شرکت­ها، هیچگونه دخالتی بر چگونگی فعالیت شرکت­های تجاری و عملکرد مدیران به عمل نمی­

توضیحات بیشتر »

ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت­ها

ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت­ها اگر در ثبت شرکت تعلل شود، مؤسسان و مدیران شرکت مدارک لازم برای معرفی رکت در دست ندارند و نمی­توانند وجود شرکت را رسماً تأیید کنند. همچنین،

توضیحات بیشتر »

مطالب جالب برای مطالعه

آخرین دیدگاه‌ها
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

دیدگاهتان را بنویسید