مدارک لازم جهت ثبت شرکت های تجاری

عناوین مقاله

مدارک لازم جهت ثبت شرکت های تجاری

مدارک جهت ثبت شرکتهای سهامی خاص

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص به شرح ذیل می باشد:

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است .

شرکت سهامی خاص حداقل 35% سرمایه باید نقدا دریکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65% درتعهد سهامداران

انتخاب بازرس اصلی و علی البدل درشرکت سهامی خاص اجباری است.

مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است.

انتخاب روزنامه کثیر الانتشار درشرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت درسهامی خاص الزامی است.

در حال حاضر برای ثبت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت‌ها مدارک ذیل باید از طرف متقاضی تهیه و تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود:

1- دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه سهامداران.

تذکر: اوراق اظهارنامه به دلیل بهادر بودن صرفاً می‌بایست از محل اداره ثبت شرکت‌ها تهیه گردند.

2- دو جلد اساسنامه شرکت سهام خاص و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.

3- دو نسخه صورت‌ جلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

4- دو نسخه صورت‌ جلسه هیئت ‌مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.

5- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی ‌که مدیر عامل خارج از اعضای هیئت ‌مدیره باشد که در دفاتر اسناد رسمی قابل تهیه است.

6- فتوکپی شناسنامه

7- معرفی نامه نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضای هیأت‌ مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس یا آخرین تغییرات آن.

8- تأییدیه هیئت ‌مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن.

9- گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس در آنجا افتتاح شده‌ است.

شرایط و مدارک شرکت سهامی خاص

تذکر: نکته در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد (اموال مقبول و غیر مقبول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی ‌که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است.

10- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت‌ها.

توجه: کلیه شرکت­های سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد (نقل از سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

طبق بخشنامه ثبتی شماره 43651/92 – 07/03/92 جهت ثبت تأسیس کلیه مجامع امور صنفی سه‌ گانه شامل مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی، تولیدی و خدمات فنی و مجمع امور صنفی مشترک، علاوه‌ بر مدارک فوق اخذ مجوز تشکیل و ثبت مجمع از اداره صنعت، معدن و تجارت الزامی می‌باشد. همچنین برای ثبت اتحادیه‌های صنفی ارائه مجوز مبنی ‌بر ثبت اتحادیه از طرف مجمع امور صنفی ذی‌ربط الزامی است.

 

مدرک لازم برای ثبت شرکت‌های سهامی عام

مرحله اول : (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )

 

 • نوشته به امضا مدیر شرکت حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث آن.
 • اسامی شرکا با تعیین اسم و اسم خانوادگی و عده سهام هر یک از آنها.

1-دو نسخه طرح اعلاميه پذيره نويسی که بايستي به امضاء کليه موسسين رسيده باشد

2-دو نسخه اظهارنامه تکميل شده

3-دو نسخه طرح اساسنامه تکميل شده

4-تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت موسسين

5-اصل گواهي بانکي مبني بر پرداخت سرمايه (حداقل 35% از 20% سرمایه تعهد شده)

6-اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد

7-اصل مجوز اوليه از سازمان بورس و اوراق بهادار

8-تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي و همچنين فيش واريزي مربوطه

برای ثبت شرکت سهامی عام نیز مدارک زیر باید تهیه شود:

مدرک لازم برای ثبت شرکت سهامی عام شامل، مدارک قبل ‌از پذیره‌نویسی و مدارک بعد از پذیره‌نویسی و تأسیس شرکت بدین شرح می‌باشد:

الف) مدرک لازم جهت کسب اجازه‌ی پذیره‌نویسی شرکت سهامی عام در حال تاسیس:

1) دو نسخه طرح اظهارنامۀ شرکت سهامی عام؛ 2) دو نسخه طرح اساسنامۀ شرکت سهامی عام؛ 3) دو نسخه طرح اعلامیۀ پذیره ‌نویسی؛ 4) گواهی بانکی مبنی ‌بر واریز حداقل 35% سرمایه، تعهد توسط مؤسسین؛ 5) تصویر مصدق شناسنامۀ مؤسسین

ب) مدارک لازم جهت تأسیس:

1) دو نسخه اظهارنامه؛ 2) دو نسخه اساسنامه؛ 3) دو نسخه صورت ‌جلسۀ مجمع عمومی مؤسسین؛ 4) دو نسخه صورت ‌جلسۀ هیئت مدیره (تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می‌باشد). آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامۀ تعیین ‌شده؛ 6) فتوکپی شناسنامۀ مدیران (در مورد اشخاص حقوقی، ارائه برگ نمایندگی، الزامی است). 7) گواهی بانک مبنی ‌بر واریز 35% سرمایۀ شرکت؛

ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذی‌صلاح در صورت نیاز.

شرایط ومدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (م94 ق ت) در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت (م 95 ق ت ).

1ـ در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2 نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل 3 نفر می باشند .

در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراربه دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.

در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند .

در  بامسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.

 مدارک تاسیس شرکت با مسئولیت محدود به اداره ثبت شرکت ها

در حال حاضر برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اداره ثبت شرکت­ها مدارک ذیل باید از طرف متقاضی تهیه و تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود:

1- دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران.

2- دو برگ شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران.

تذکر: اوراق تقاضانامه و شرکت نامه به دلیل بهادار بودن صرفاً می‌بایست از محل اداره ثبت شرکت­ها تهیه گردند.

3- دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.

4- دو نسخه صورت ‌جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت‌ مدیره که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

5- دو نسخه صورت ‌جلسه هیئت ‌مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.

6- فتوکپی شناسنامه و مونه صورت‌ جلسه هیئت ‌مدیره) ثبت شرکت‌ها روش تعیین نام

7- کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی ‌که مدیر عامل خارج از اعضای هیئت ‌مدیره باشد (برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد).

8- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین

9- معرفی‌نامه نمایندگان، در صورتی ‌که سهامداران و اعضای هیئت‌ مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس یا آخرین تغییرات آن.

10- تأییدیه هیئت ‌مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن.

شرایط شرکت با مسئولیت محدود

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد (اموال منقول و غیر منقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی ‌که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است.

اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت‌ها (جدول مبانی اخذ مجوز فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری) نقل از سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اسامی شریک یا شرکایی که برای اداره ‌کردن شرکت معین.

نوشته به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین حصه­های غیر نقدی

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد (اموال منقول و غیر منقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی ‌که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است.

11- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت‌ها (جدول مبانی اخذ مجوز فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری) نقل از سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مدارک لازم برای ثبت شرکت‌های تضامنی

-دو نسخه شرکتنامه تکميل شده

2-دو نسخه تقاضانامه تکميل شده

3-دو نسخه اساسنامه تکميل شده

4-تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي و همچنين فيش واريزي

5-اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد

6-تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت کليه شرکاء، مديران و هيأت نظار(درمواردي که تعداد شرکاء بيش از 12 نفر باشند)

7-اصل گواهي عدم سوءپيشينه جهت اعضاء هیأت مديره، مديرعامل

8- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين

9-دو نسخه صورتجلسه هيأت مديره

10-اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد.

 • نوشته به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه­های غیر نقدی؛
 • اسامی شریک یا شرکایی که برای اداره‌ کردن شرکت معین شده‌اند.

مدارک لازم برای ثبت شرکت­های مختلط غیر سهامی

 • یک نسخه مصدق از شرکت نامه‌؛
 • یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد)؛
 • اسامی شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

مدارک لازم برای ثبت شرکت­های مختلط سهامی

 1. یک نسخه مصدق از شرکت نامه؛
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه؛
 3. اسامی مدیر یا مدیران شرکت؛
 4. نوشته به امضای مدیر شرکت حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه سهامی و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه؛
 5. سواد مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد مذکور در مواد ۴۰ و ۴۱ و ۴۴؛
 6. نوشته به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه‌ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه­های غیر نقدی.

مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی

1-دو نسخه شرکتنامه تکميل شده

2-دو نسخه تقاضانامه تکميل شده

3-دو نسخه اساسنامه تکميل شده

4-تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي و همچنين فيش واريزي

5-اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد

6-تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت کليه شرکاء، مديران و هيأت نظار(درمواردي که تعداد شرکاء بيش از 12 نفر باشند)

7- اصل گواهي عدم سوءپيشينه جهت اعضاء هیأت مديره، مديرعامل

8- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين

9-دو نسخه صورتجلسه هيأت مديره

10- اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد.

 1. اسامی مدیر یا مدیران شرکت؛
 2. نوشته به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداختن تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه­های غیر نقدی.

 

مدرک لازم برای ثبت شرکت‌های تعاونی

اسناد و مدارک لازم برای ثبت شرکت‌های تعاونی بر اساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 به ‌شرح زیر است:

1- مجوز ثبت صادره از وزارت تعاون

2- تهیه و تنظیم اساسنامه شرکت در دو نسخه که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.

3- دعوت ‌نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی

4- صورت ‌جلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضا و هیئت مدیره منتخب و بازرسان

. 7-اصل گواهي بانکي مبني بر پرداخت سرمايه تعهدي(حداقل 35% سرمايه) 5- رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه سرمایه)

 

6- مدرک لازم مربوط به تقسیم و تسلیم آن مقدار از سرمایه شرکت که به صورت جنسی بوده‌ است (اگر باشد)

7- لیست اسامی حاضران در اولین جلسه مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آنها باشد.

8- لیست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیئت ‌مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی‌البدل و مدیر عامل.

9- قبول کتبی اعضای اولین هیئت ‌مدیره و بازرس یا بازرسان.

10- صورت جلسه اولین هیئت‌ مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نائب ‌رئیس و منشی هیئت ‌مدیره و انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آنها و انتخاب مدیر عامل.

11- تقاضانامه تکمیل ‌شده شرکت تعاونی که به امضای اعضای هیئت ‌مدیره رسیده باشد در دو نسخه (تقاضانامه مزبور به ‌صورت اوراق چاپی بوده و باید از اداره ثبت شرکت‌ها اخذ و تکمیل شود).

12- شرکت نامه تکمیل شده شرکت تعاونی‌ که به امضای تمامی اعضا رسیده باشد در دو نسخه (شرکت نامه مزبور به‌ صورت اوراق چاپی بوده و باید از اداره ثبت شرکت­ها اخذ و تکمیل شود).

13- درخواست کتبی ثبت.

14- طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون.

6- مدرک دعوت موضوع بند 2 ماده 32.

9-تصوير برابر با اصل مدارک احراز اعضاء هيأت مديره(شناسنامه و کارت ملي)

شرایط ثبت شرکت تعاونی

اولین هیئت ‌مدیره پس ‌از اعلام قبولی مکلفند با انجام تشریفات مقرر نسبت‌ به ثبت تعاونی اقدام نمایند.

لازم به ذکر است که به ‌موجب مقررات وزارت تعاون، سرمایۀ تأمین یا تعهد شده از طرف اعضا در مرحلۀ تأسیس شرکت، نباید کمتر از 51 درصد کل سرمایۀ شرکت باشد. و هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌گردد. که حداقل یک‌ سوم سرمایۀ آن تأدیه و در صورتی‌ که به ‌صورت نقدی و جنسی باشد؛ تقدیم و تسلیم‌ شده باشد. اعضای تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت‌ نشدۀ سهام خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند. (مادۀ ۲۱ قانون تعاون).

 

 

مدرک لازم برای ثبت مؤسسات غیرتجاری

 1. -دو نسخه تقاضانامه تکميل شده
 2. 2-دو نسخه اساسنامه تکميل شده
 3. 3-تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي
 4. 4-اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد
 5. 5-تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت موسسين و مديران
 6. 6-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين
 7. 7-دو نسخه صورتجلسه هيأت مديره يا رکن اداره کننده
 8. 8-اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد.ه.

 

انتشار دادن

درخواست مشاوره یا سفارش

درخواست مشاوره یا سفارش

تخفیف ویژه برای مشتریان قبلی ما

در صورتیکه قبلا تیم ما فعالیت ثبتی شرکت شما را انجام داده ایم. فقط کافیست که پیام مشتری قبلی شما هستم. را بفرستید تا 10 درصد تخفیف به شما تعلق بگیرد.

مدت زمان باقیمانده از تخفیف 10 درصدی ثبت شرکت بروز

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

نقش نظارتی مرجع ثبت شرکت­ها

نقش نظارتی مرجع ثبت شرکت­ها هر چند عده­ای از حقوقدانان قائل به این امر شده اند که ثبت شرکت­ها، هیچگونه دخالتی بر چگونگی فعالیت شرکت­های تجاری و عملکرد مدیران به عمل نمی­

توضیحات بیشتر »

ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت­ها

ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت­ها اگر در ثبت شرکت تعلل شود، مؤسسان و مدیران شرکت مدارک لازم برای معرفی رکت در دست ندارند و نمی­توانند وجود شرکت را رسماً تأیید کنند. همچنین،

توضیحات بیشتر »

مطالب جالب برای مطالعه

آخرین دیدگاه‌ها
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

دیدگاهتان را بنویسید