زمان برگزاری مجمع عمومی تعاونی

عناوین مقاله

ثبت شرکت بروز

زمان برگزاری مجمع عمومی تعاونی

مواعد تشکیل مجمع عمومی توسط هیات مدیره تعاونی

. هیأت مدیره باید تاریخ دعوت یا نشر آگهی و فواصل زمانی را بگونه ای تعیین نماید، که مجمع عمومی در مواعد زیر تشکیل گردد:
1 ظرف 4 ماه پس از پایان سال مالی، برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه،

2- قبل از انقضاء مدت تصدی اعضای هیأت مدیره یا بازرسان؛ برای تشکیل مجمع عمومی عادی با دستور انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان،

3- قبل از پایان مدت تعاونی، در صورتی که مدت طبق اساسنامه محدود باشد؛ برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده با دستور جلسه تمدید مدت یا انحلال شرکت تعاونی،

در برخی از تعاونی ها مدت تعیین شده است، مانند شرکت های تعاونی مسکن که مدتی که در اساسنامه تعیین می شود پنج سال است، زمانی که مدت پنج سال به پایان می رسد، اعضای هیات مدیره لازم است قبل از انقضا، نسبت به تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی اقدام نمایند.

4 – در صورتی که در یکی از مجامع عمومی، بنا به قوانین و مقررات، تشکیل مجمع عمومی دیگری تکلیف شده باشد، باید ظرف مهلت مقرر در آن مجمع برگزار گردد،

زمان برگزاری مجمع عمومی تعاونی
زمان برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت تعاونی
زمان و مواعد برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت تعاونی

نحوه درخواست برگزاری مجمع عمومی توسط اعضاء

معمولا در شرکت های تعاونی اشاره دارد که : چنانچه هر یک از اعضا بخواهد به مورد یا مواردی خارج از دستور جلسه بپردازد، هریک از اعضا می توانند تا قبل از برگزاری مجمع عمومی موضوع یا موضوعاتی که در جلسه مجمع عمومی به آن اشاره نشده است، به مقام دعوت کننده پیشنهاد نماید. در این مورد مقام دعوت کننده مکلف است موضوع یا موضوعات را قبل از برگزاری مجمع عمومی به رئیس جلسه اعلام نماید. و رئیس جلسه مجمع در جلسه مجمع عمومی مطرح و چنانچه مجمع در مورد آن تصمیم گیری نمود.  و مورد موافقت اعضا در مجمع قرار گرفت، هیات مدیره مکلف است ظرف مهلتی که در مجمع عمومی تعیین نموده است، اقدام به برگزاری مجمع عمومی در موعد مقرر نماید.

مقاله جامع شرایط برگزاری مجمع عمومی تعاونی پیشنهاد می کنم مطالعه کنید.

برگزاری مجمع با درخواست چه افرادی غیر از هیات مدیره برگزار می گردد؟

5- ظرف سه ماه بعد از گذشت زمان درخواست اشخاص زیر[در غیر موارد مذکور در بندهای فوق]:
الف- بازرس / بازرسان
ب- یک پنجم اعضای تعاونی برای مجمع عمومی عادی و یک سوم اعضا برای
مجمع عمومی فوق العاده
ج ـ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

ادامه مطلب
سابقه قانونی شرکت های تعاونی در ایران

زمان برگزاری مجمع عمومی تعاونی

در چه زمانی اداره تعاون دستور برگزاری مجمع می نماید؟

توجه داشته باشید، در صورتی که هیأت مدیره در مواعد مقرر در این ماده به تشکیل مجمع عمومی اقدام نکند، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  رأساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی مربوطه اقدام خواهد کرد.

نکته : اگر هیأت مدیره ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس، برای رسیدگی به گزارش تخلفات هیأت مدیره یا مدیر عامل، اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید، بازرس میتواند با اطلاع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نسبت به تشکیل مجمع اقدام کند.

در چه مواقعی بازرس تعاونی می تواند درخواست برگزاری مجمع عمومی کند؟

یکی از وظایف بازرس یا بازرسان: نظارت بر امور شرکت است. در قانون بدان اشاره شده است چنانچه بازرس در حین انجام وظیفه تشخیص دهد. تخلف یا تخلفاتی در شرکت اتفاق افتاده است، و تخلفات را به صورت کتبی به هیات مدیره اعلام نموده باشد، در صورتی که هیات مدیره نسبت به رفع تخلفات و رفع نقص موجود اقدام ننموده باشد، بازرس می تواند از هیات مدیره درخواست برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای ارایه گزارش خود در خصوص تخلفات هیات مدیره به اعضا اقدام نماید. چنانچه هیات مدیره ظرف مدت یک ماه اقدام به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ننماید، بازرس می تواند در این زمان با اطلاع
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به انتشار آگهی و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی به گزارش و عزل هیات مدیره بنماید.

مقاله تشریفات دعوت و شرایط تشکیل مجمع عمومی مرتبط با این مطلب است پیشنهاد می شود مطالعه فرمایید.

انتشار دادن

درخواست مشاوره یا سفارش

درخواست مشاوره یا سفارش

تخفیف ویژه برای مشتریان قبلی ما

در صورتیکه قبلا تیم ما فعالیت ثبتی شرکت شما را انجام داده ایم. فقط کافیست که پیام مشتری قبلی شما هستم. را بفرستید تا 10 درصد تخفیف به شما تعلق بگیرد.

مدت زمان باقیمانده از تخفیف 10 درصدی ثبت شرکت بروز

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

نقش نظارتی مرجع ثبت شرکت­ها

نقش نظارتی مرجع ثبت شرکت­ها هر چند عده­ای از حقوقدانان قائل به این امر شده اند که ثبت شرکت­ها، هیچگونه دخالتی بر چگونگی فعالیت شرکت­های تجاری و عملکرد مدیران به عمل نمی­

توضیحات بیشتر »

ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت­ها

ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت­ها اگر در ثبت شرکت تعلل شود، مؤسسان و مدیران شرکت مدارک لازم برای معرفی رکت در دست ندارند و نمی­توانند وجود شرکت را رسماً تأیید کنند. همچنین،

توضیحات بیشتر »

مطالب جالب برای مطالعه

آخرین دیدگاه‌ها
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

دیدگاهتان را بنویسید