شرایط و قوانین هیات مدیره شرکت های تجاری

عناوین مقاله

شرایط-و-قوانین-هیات-مدیره-شرکت-های-تجاری

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

همه چی در مورد شرایط و قوانین هیات مدیره شرکت های تجاری کلیه شرکت های تجاری در این مقاله خواهید خواند.

عده اعضای هیئت‌مدیره

شرکت به وسیله هیئت‌مدیره‌ای مرکب از ۳ یا ۵ یا ۷ نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند اداره خواهد شد. مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند.
۱-انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است.
۲-مدیران شرکت برای مدت درس شرکت سهامی خاص برای مدت ۲ سال انتخاب می‌گردند. و در مجمع عمومی عادی شرکت‌های تعاونی هیئت‌مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شوند. و در شرکت‌هایی همچون آن با مسئولیت محدود اعضای هیئت‌مدیره را می‌توان برای مدت نامحدود و یا هر چه تعداد ساعت سال انتخاب می‌گردند توسط مجمع عمومی.

مدت ماموریت مدیران

مدت ماموریت مدیران ۲ سال است. مدت مذکور تا وقتی‌که تشریفات راجع‌به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد، خودبه‌خود ادامه پیدا می‌کند. و بر اساس ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام‌وظیفه می‌نمایند.
در شرکت‌های سهامی خاص هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب می‌گردند.
در شرکت‌های تعاونی هیئت‌مدیره برای مدت حداکثر ۳ سال انتخاب می‌شوند.
در شرکت با مسئولیت محدود هیئت‌مدیره می‌تواند برای مدت نامحدود و یا برای سال‌های مشخص توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند.[/vc_column_text][us_image image=”22671″ size=”us_700_500_crop” align=”center” meta=”1″][vc_column_text]

سهام وثیقه مدیران

هر یک از مدیران باید به مدت مدیریت خود مالک حداقل. ‌… . . . . . سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به‌عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفردا یا مشترکاً بر شرکت وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشی از آن قبیل حق رای و دریافت سود نمی‌باشد. ولی مادامی‌که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به‌عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

رییس و نایب‌رییس هیات مدیره

هیأت‌مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف ۱ هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیئت‌مدیره را انتخاب کرده‌است منعقد خواهد شد. و از بین اعضای هیئت‌مدیره ۱ رئیس و ۱ نایب‌رئیس برای هیئت‌مدیره تعیین می‌شود. خود در مواقعی که مثلاً در شرکت سهامی خاص اعضاء هیئت‌مدیره ۳ نفر می‌باشند نفر سوم را به سمت عضو اصلی هیئت‌مدیره انتخاب می‌گردد. و در شرکت‌های تعاونی نفر سوم به‌عنوان منشی هیئت‌مدیره و یا عضو اصلی هیات مدیره انتخاب می‌گردد.
مدت ریاست و نایب‌رئیس بیش‌از مدت عضویت آن‌ها در هیئت‌مدیره نخواهد بود. هیئت‌مدیره می‌تواند از بین خود و یا خارج از ۱ نفر را هم به سمت منشی برای مدت سال های انتخاب شده هیات مدیره تعیین سمت نماید.
درصورتی‌که رئیس یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره غیبت‌های مکرر داشته باشند. اعضای هیات مدیره می‌تواند ۱ نفر دیگر را به‌عنوان رییس هیئت‌مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب نمایند. و این فرد در شرکت‌های تعاونی به نام عضو علی‌البدل می‌باشد که از قبل توسط مجمع عمومی عادی انتخاب شده‌است.

مواقع تشکیل جلسات هیئت‌مدیره

هیئت‌مدیره در مواقعی که خود به‌طور هفتگی یا ماهانه معین می‌کند. و یا به دعوت کتبی رئیس یا نایب‌رئیس و یا دیگر اعضای هیئت‌مدیره یا به دعوت مدیرعامل در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد. چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورت‌جلسه تعیین و ذکر گردد. دراین‌صورت ارسال دعوت‌نامه برای اعضایی که در جلسه مذکور حضور داشته‌اند ضروری نخواهد بود.
در شرکت‌های تعاونی مسکن معمولاً اعضای هیئت‌مدیره حداقل در هر ماه باید دوتا صورت‌جلسه هیئت‌مدیره داشته باشند.

[/vc_column_text][vc_column_text]

محل تشکیل جلسات هیئت‌مدیره

جلسات هیئت‌مدیره در مرکز اصلی شرکت و یا در هر محل دیگری که در دعوت‌نامه تعیین‌شده باشد تشکیل خواهند شد.
بهتر است جلسات هیئت‌مدیره در مرکز اصلی شرکت برگزار گردد.

حد نصاب و حدت و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه

جلسات هیئت‌مدیره درصورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضور داشته باشند. تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ می‌گردد.
تصمیمات امضاء شده
تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد، دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیأت‌مدیره اتخاذ شده باشد.
اعضای هیئت‌مدیره‌ای که در جلسه هیات مدیره حضور داشته‌اند لازم است. که در پائین برگه صورت‌جلسه تنظیم‌شده هیئت‌مدیره اعضای حاضر در جلسه آن را امضاء نمایند.

صورت‌جلسات هیئت‌مدیره

برای هر ۱ از جلسات هیئت‌مدیره صورت‌جلسه تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه هیئت‌مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می‌باشند. و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر و نظر هر ۱ از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد نکته در صورت جلسه درج می‌گردد. در مورد ماده ۳۰ ۸ تصمیم امضاء شده توسط مدیران بجای صورت‌جلسه هیئت‌مدیره نگهداری خواهد شد.

اختیارات هیئت‌مدیره

هیئت‌مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد. دارای وسیع‌ترین اختیارات است. هیئت‌مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می‌باشد:
۱-نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.
۲-تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل.
-احترام ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر. ‌ای از ایران یا خارج از ایران.
۴-نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج
آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری و وارث آن‌ها. اثر ۵-تصویب بودجه برای اداره‌کردن شرکت.
۶ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات.
7- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات.
۸-تعهد کامو ظهرنویسی کامو قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.
نوع-عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معارض اموال منقول غیرمنقول و ماشین‌آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد. ازجمله انجام کلیات عملیات و معاملات.
ته-مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراعات.
۱۱-به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوهی در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آن‌ها.
۱۲-تحصیل اعتبار از بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد.
۱۳-اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادسرا رسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت‌به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به‌طورکلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی دادرسی و غیره با ۱ با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی بر تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب اجرائی و اخذ محکوم که در دادگاه و چه در ادارات و در اثر ثبت اسناد.
۱۴- تعیین میزان استهلاک ها.
۱۵-تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهی‌ها شرکت هر ۶ ماه یک‌بار و دادن آن به بازرس شرکت. سره خط ۱۶-تنظیم صورت دارایی و دیزل شرکت پس‌از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
۱۷-دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده و تنظیم دستور جلسه خواند.
۱۸-پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه‌بر ۵ درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
۱۹-پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.
بیس اختیارات هیئت‌مدیره منحصر به موارد فوق نیز شرح موارد فوق‌الذکر تمثیلی تنزیل بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به‌هیچ‌وجه اختیارات تام هیئت‌مدیره خللی وارد نمی‌سازد.

در صورت نیاز به مشاوره تخصصی و رایگان به شماره تلفن 09905200930 با کارشناس ثبت بروز تماس حاصل فرمایید.[/vc_column_text][us_image size=”us_700_500_crop” align=”center” meta=”1″][vc_column_text]

پاداش اعضای هیات مدیره

پاداش اعضای هیات مدیره با پیشنهاد ایشان به مجمع عمومی عادی و این مجمع پاداش هیات مدیره را یا در پایان سال و در پایان پروژه (مثال شرکت مسکن) صورت میگیرد.
مجمع عمومی عادی هرسال نسبت معینی از سود ویژه شرکت را به‌صورت پاداش برای اعضای هیئت‌مدیره تصویب خواهد نمود.

مسئولیت اعضای هیأت‌مدیره

مسئولیت هر ۱ از اعضای هیات مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاری کشور است.
مسئولیت اعضای هیأت‌مدیره توسط مجمع عمومی و اساسنامه شعر کرد. و همچنان قانون تجارت آن را مشخص کرده‌است.

معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیئت‌مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیأت‌مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل آن‌ها باشد. نمی‌توان بدون اجازه هیأت‌مدیره در معاملاتی که با شرکت را به حساب شرکت می‌شود. به‌طور مستقیم و غیرمستقیم طرف معامله واقع و نور سهیم شوند. و در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایز قانون اسلامی آیا قسمتی از قانون تجارت لازم قایم می‌باشد.

انتخاب مدیرعاملی شرکت

هیات مدیره می تواند، یک مدیرعامل شرکت‌ را یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای هیئت خود یا از خارج از شرکت به مدیریت عاملی شرکت انتخاب نمابد. و حدود و اختیارات آن‌ها را تعیین کند. هیئت‌مدیره می‌تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده 40 این اساسنامه را با حق توکیل به مدیر عامل تفویض نماید درصورتی‌که مدیرعامل عضو هیأت‌مدیره باشد. دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آن‌ها در هیئت‌مدیره بیشتر نخواهد بود.
هیأت‌مدیره در صورت تمایل می‌توانید، معاونی برای مدیرعامل تعیین حدود اختیارات وی را مشخص نماید.
نام و مشخصات مربوط به او بود و اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورت‌جلسه هیأت‌مدیره به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام و پس‌از ثبت در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

شرایط هیات مدیره در شرکت سهامی خاص

در شرکت سهامی خاص هیات مدیره توسط مجمع عمومی عادی برای مدت حداکثر دو سال انتخاب می شوند.

تعداد اعضای هیات مدیره حداقل 3 نفر و حداکثر 7 نفر می باشند.
هیئت‌مدیره در هر موقع می‌تواند مدیرعامل را عزل نماید.
در شرکت سهامی خاص هیئت‌مدیره، مدیرعامل را برای مدت ۲ سال انتخاب می‌نماید.

هیات مدیره شرکت با مسئولیت محدود

در شرکت با مسئولیت محدود هیئت‌مدیره می‌توانند شخصی از بین خود و یا خارج از اعضای شرکت به‌عنوان مدیرعامل برای مدت مشخص سیاه بسیار برای ما نامحدود انتخاب کند. و از آنان ارسال خواهد شد حتی به‌عنوان هیئت‌مدیره و مدیرعاملی را قربانی مطرح کرد ۳ سال انتخاب می‌نماید.
صاحبان امضاء مجاز شرکت سرخ نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکو، برات، سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند هیأت‌مدیره تعیین خواهد نمود.

صورت‌جلسه هیئت‌مدیره در خصوص تعیین و دارندگان امضای مجاز ظرف ۱ ماه به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال تا پس‌از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

انتشار دادن

درخواست مشاوره یا سفارش

درخواست مشاوره یا سفارش

تخفیف ویژه برای مشتریان قبلی ما

در صورتیکه قبلا تیم ما فعالیت ثبتی شرکت شما را انجام داده ایم. فقط کافیست که پیام مشتری قبلی شما هستم. را بفرستید تا 10 درصد تخفیف به شما تعلق بگیرد.

مدت زمان باقیمانده از تخفیف 10 درصدی ثبت شرکت بروز

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

نقش نظارتی مرجع ثبت شرکت­ها

نقش نظارتی مرجع ثبت شرکت­ها هر چند عده­ای از حقوقدانان قائل به این امر شده اند که ثبت شرکت­ها، هیچگونه دخالتی بر چگونگی فعالیت شرکت­های تجاری و عملکرد مدیران به عمل نمی­

توضیحات بیشتر »

ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت­ها

ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت­ها اگر در ثبت شرکت تعلل شود، مؤسسان و مدیران شرکت مدارک لازم برای معرفی رکت در دست ندارند و نمی­توانند وجود شرکت را رسماً تأیید کنند. همچنین،

توضیحات بیشتر »

مطالب جالب برای مطالعه

آخرین دیدگاه‌ها
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

دیدگاهتان را بنویسید