مراحل ثبت تغییرات شرکت

عناوین مقاله

مراحل و نحوه ثبت تغییرات شرکت

نحوه ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت را می توان به 3 روش انجام داد که در ادامه به توضیح آن ها می پردازیم:1) ثبت تغییرات شرکت از طریق هیات مدیره
هیات مدیره کسانی هستند که سهام های شرکت را ارائه می دهند. سهامداران، رئیس هیات مدیره را برای دو سال منصوب می نمایند. سپس هیات مدیره یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس انتخاب می نماید.
از طریق هیات مدیره می توان تغییرات شرکت را ثبت کرد.
2) ثبت تغییرات شرکت از طریق تشکیل مجمع عمومی عادی
در انواع مختلف ثبت تغییرات شرکت، مجمع عمومی عادی نقش زیادی دارد. این مجمع هر سال یک بار تشکیل می شود و زمان برگزاری آن باید در اساسنامه قید گردد.
از طریق این مجمع هم می توان، تغییرات شرکت را ثبت کرد.
3) ثبت تغییرات از طریق مجمع عمومی فوق العاده
در این مجمع افرادی می توانند شرکت کنند که بیش از مشخصی سهام داشته باشند. در این جلسات به بررسی مسائلی مانند تغییر در سرمایه شرکت اعم از کاهش یا افزایش آن، تغییر در اساسنامه و نیز انحلال شرکت پرداخته می شود.
هنگامی که اکثریت دو سوم آراء با تغییرات موافق باشند، امکان اعمال تغییرات وجود خواهد داشت. از طریق این مجمع می توان برای ثبت تغییرات شرکت اقدام کرد.

کارشناسان ثبت شرکت بروز آماده پاسخ گویی به سوالات ثبتی شما عزیزان به شماره 09905200933 می باشند.

مراحل پیگیری ثبت تغییرات شرکت

ابتدا باید به وب سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه نمایید. فرم مربوط به ثبت تغییرات شرکت را دریافت نموده و تکمیل کنید. 9 مرحله زیر را باید برای ثبت تغییرات به صورت اینترنتی دنبال کنید.
1. اطلاعات مربوط به شرکت هم چون نوع شرکت، شناسه ملی مربوط به آن و شماره ثبت را وارد نمایید.
2. در این مرحله باید اطلاعاتی مانند نوع صورتجلسه (شامل مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده و…)، مشخصات شخصی فرد متقاضی، تعیین وکیل، تاریخ برگزاری جلسه و… را وارد نمایید. پس از این که فیلد پذیرش موقت را انتخاب کنید، یک شماره 19 رقمی به شما اختصاص می یابد.
3. نوع تصمیم جلسه را مشخص نمایید. و گزینه افزودن تصمیم جلسه را بزنید.
4. در صورتی که می خواهید تغییر نام بدهید باید 5 نام را به ترتیب اولویت در فیلد مشخص شده وارد کنید.
5. در این مرحله اسامی اعضایی که در جلسه حاضر بوده اند را ذکر کنید. و سمت آن ها را بنویسید. برای متقاضی شماره ملی و یا شماره گذرنامه (در صورتی که متقاضی غیر ایرانی است) را وارد کنید. اطلاعات شخصی یا اطلاعات شماره ثبت (برای شخص حقوقی) را وارد کنید. نام شخص و شناسه ملی را هم تعیین کنید.
6. سمت هر کدام از افراد حاضر در جلسه را مشخص نمایید.
7. در این مرحله ارتباط افراد حاضر در جلسه ( وکیل یا نماینده سهامدار) را معین کنید.
8. با توجه به نوع صورتجلسه و تصمیمات اخذ شده، مدارک لازم را در سامانه بارگذاری نمایید.
9. در این مرحله متن صورتجلسه را آماده نموده و گزینه پذیرش نهایی را کلیک کنید.

 روش صورتجلسات تغییرات شرکت ها

انواع صورتجلسات تغییرات شرکت ها به 3 روش زیر تقسیم می شوند:

 •       صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 •       صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
 •       صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

مدارک مورد نیاز برای ثبت تغییرات شرکت ها

جهت این که بخواهید تغییراتی در شرکت ایجاد نمایید، باید تمامی اعضاء با این تغییر موافقت نمایند. مدارک مورد نیاز برای ثبت تغییرات شرکت عبارتند از :

 • یک صورت جلسه تغییرات باید تنظیم گردد.
 •         بسته به نوع تغییری که قصد آن را دارید. نوع صورتجلسه انتخاب شود.
 • مدارک شناسایی اعضای سهامدار و یا شرکا باید ارائه شود.

مدارک و مشخصات مدیران شرکت تهیه شود.

 • پرداخت هزینه روزنامه رسمی کشور باید باید مد نظر داشته باشید.
 • در صورتیکه دستور جلسه مبنی بر انحال شرکت، افزایش سرمالیه کاهش سرمایه و ادغام شرکت باشد. باید کلیه شرکا  در جلسه حضور داشته باشند.
 • تصویر روزنامه رسمی به همراه تغییراتی که قبلا ثبت شده است ارائه شود.
 • آگهی تاسیس شرکت به همراه اساسنامه شرکت ارائه گردد.
 • تصویر برابر با اصل از مدارک شناسایی اعضای هیات مدیره جدید باید ارائه شود.

انواع مختلف تغییرات شرکت ها کدامند؟

 • تصمیم گیری درخصوص انحلال شرکت
 • افزایش و یا کاهش سرمایه شرکت
 • تغییر، افزایش و یا کاهش موضوع فعالیت شرکت
 • تغییر آدرس شرکت در واحد ثبتی مورد نظر و یا در واحد ثبتی دیگر
 • تاسیس شعبه جدید برای شرکت
 • تغییرات در مدیران دارنده لمضای مجاز شرکت
 • نقل و انتقال سهام سهامداران و یا شرکاء
 • تغییر و یا اصلاح مواد اساسنامه مصوب شرکت
 • انتخاب بازرس و یا بازرسان
 • انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره
 • انتخاب سمت اعضای اصلی هیات مدیره
 • و غیره …

تغییرات شرکت به روش برگزاری صورتجلسه هیات مدیره

هیات مدیره یکی از ارکان اصلی شرکت ها می باشند. این مدیران در تمامی شرکت ها با اصطلاح اعضای هیات مدیره شناخته می شوند. اعضای هیات مدیره در شرکت های تعاونی و سهامی خاص و بعضی دیکر از شرکت ها حداقل 3 نفر می باشند. در شرکت با مسئولیت محدود این تعداد حداقل به 2 نفر می باشند. اعضای هیات مدیره در تمامی شرکت ها توسط مجمع عمومی عادی یا بطور فوق العاده انتخاب می شوند. که بعضی از شرکت ها مانند تعاونی برای مدت حداکثر 3 سال و سهامی خاص 2 سال و در با مسئولیت محدود می توان برای مدت نامحدود انتخاب شوند.

از جمله دستورات جلسه در ثبت تغییرات در صورتجلسه هیات مدیره را می توان: 1- انتخاب مدیر عامل 2- انتخاب و تعیین سمت اعضای اصلی هیات مدیره و انتخاب دارنگان امضای مجاز شرکت را می توان نام برد.

از طریق هیات مدیره می توان تغییرات شرکت را ثبت کرد.

تغییرات شرکت از راه برگزاری مجمع عمومی عادی

 

مجمع عمومی عادی از لحاظ زمانی به دو روش برگزار می شود. مجمع عمومی عادی که در محدوده زمانی اول فروردین هرسال تا 31 تیرماه همان سال برگزار می شود. و دومی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که از 1 مرداد ماه هر سال تا پایان اسفند هر سال برگزار می گردد.

چه نوع تغییراتی در مجمع عمومی عادی انجام می شود؟

1-انتخاب هیات مدیره

2-انتخاب بازرسان

3-قرائت و تصویب ترازمالی سال های قبل

4-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

5-تصویب بودجه سال جاری

6-تعیین حقوق و مزایای مدیران شرکت و افراد موظف شرکت

7-تعیین اهداف و خط مشی شرکت و در واقع تصمیم گیری در مورد کلیه امور شرکت

8- تقسیم سود و منافع حاصل از شرکت بین سهامداران

و غیره …

انجام تغییرات شرکت از طریق برگزاری مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده یکی از 3 مورد روش های به ثبت رسانیدن تغییرات شرکت ها می باشد. که این نوع مجمع را می توان در هر موقع از سال آن را برگراز کرد. هر نوع تصمیمی که در شرایط فوق العاده و اضطرار گرفته شود بر عهده ی مجمع عمومی فوق العاده می باشد. در واقع تصمیماتی که در خارج از موضوعات عادی شرکت است توسط مجمع عمومی فوق العاده به تصویب خواهد رسید.

تغییرات تمامی ماده های اساسنامه شرکت ها باید با برگزاری مجمع فوق العاده به ثبت رسانید. تصمیمات موقع برگزاری در مجمع عمومی فوق العاده را با رای اکثریت دو سوم آراء با تغییرات موافق باشند، امکان اعمال تغییرات وجود خواهد داشت.

انتشار دادن

درخواست مشاوره یا سفارش

درخواست مشاوره یا سفارش

تخفیف ویژه برای مشتریان قبلی ما

در صورتیکه قبلا تیم ما فعالیت ثبتی شرکت شما را انجام داده ایم. فقط کافیست که پیام مشتری قبلی شما هستم. را بفرستید تا 10 درصد تخفیف به شما تعلق بگیرد.

مدت زمان باقیمانده از تخفیف 10 درصدی ثبت شرکت بروز

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

نقش نظارتی مرجع ثبت شرکت­ها

نقش نظارتی مرجع ثبت شرکت­ها هر چند عده­ای از حقوقدانان قائل به این امر شده اند که ثبت شرکت­ها، هیچگونه دخالتی بر چگونگی فعالیت شرکت­های تجاری و عملکرد مدیران به عمل نمی­

توضیحات بیشتر »

ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت­ها

ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت­ها اگر در ثبت شرکت تعلل شود، مؤسسان و مدیران شرکت مدارک لازم برای معرفی رکت در دست ندارند و نمی­توانند وجود شرکت را رسماً تأیید کنند. همچنین،

توضیحات بیشتر »

مطالب جالب برای مطالعه

آخرین دیدگاه‌ها
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

دیدگاهتان را بنویسید