ثبت شرکت سهامی خاص

عناوین مقاله

ثبت شرکت سهامی خاص

تعریف شرکت سهامی خاص (Private Joint Stoc)

نوع دیگر از انواع شرکت های تجاری که در قانون تجارت ایران به رسمیت شناخته شده است. شرکت سهامی خاص می ­باشد، از آنجا که تشکیل شرکت سهامی عام تشریفات فراوانی دارد، در مواد اصلاحی قانون تجارت، برای امور ساده­تری که تعداد سهامداران کمتر است نوعی شرکت سهامی در نظر گرفته که شرکت سهامی خاص نامیده می ­شود. از این نوع شرکت در ایران استقبال زیادی شده و گرایش و علاقه فعالان اقتصادی به تأسیس و ثبت این نوع شرکت به نسبت سایر انواع شرکت، بسیار بیشتر می­ باشد.  و اکثر کارخانجات تولیدی در ایران که متعلق به اشخاص می­ باشد. تحت عنوان شرکت سهامی خاص به ثبت رسیده­ اند.

شرکت سهامی خاص از چه نوع شرکت هایی می باشد؟

شرکت سهامی خاص از انواع شرکت­های سرمایه است. و مزیت این گونه شرکت­ها اینست که برخلاف برخی شرکت ها که با فوت یکی از شر کا امکان انحلال شرکت وجود دارد. در شرکت­های سهامی خاص، فوت يا خروج یکی از سهامداران تأثیری در سرنوشت شرکت ندارد.

ماده ۴ ل.ا. قانون تجارت، شرکت سهامی خاص را چنین تعریف نموده است: «­شرکت­ هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسيس منحصراً توسط مؤسسين تأمين گردیده است، این گونه شرکت­ها، شرکت سهامی خاص نامیده می­ شوند. در شرکت­های سهامی خاص عبارت «شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه­ها و آگهی­ های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود».

شرکت سهامی خاص، نوعی شرکت سهامی است که بر خلاف شرکت سهامی عام، سهام آن قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار نیست.  ولی توسط مردم به راحتی قابل معامله است. هنگام تشکیل چنین شرکتی باید تمام سرمایه آن در موقع تأسيس توسط مؤسسان تأمین و بخشی از سرمایه در بانک سپرده گذاری شده باشد.

در شرکت­های سهامی خاص، بر خلاف شرکت تضامنی، مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی­ های شرکت محدود به مبلغ سرمایه گذاری شده در شرکت است. و در صورت عدم کفایت سرمایه، ضامن پرداخت بدهی­های شرکت از اموال شخصی خود نیستند.

شرایط لازم برای تأسیس و ثبت شرکت سهامی خاص

الف) در موقع تأسیس، سرمایه شرکت­های شرکت­های سهامی خاص نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد. سهامداران، باید کلیه سهام شرکت را تعهد نموده و گواهی بانک مبنی بر تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سرمایه باشد. را به مرجع ثبت شرکت­ها تسلیم نمایند. استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکت شرکت سهامی در شرف تأسيس ممكن نيست. مگر پس از به ثبت رساندن شرکت یا عدم ثبت شرکت پس از مهلت مقرر.

ب) شرکت­های سهامی خاص، نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک­ها عرضه نمایند. و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند.

ج) در شرکت­های سهامی خاص، تعداد سهامداران، نباید کمتر از سه نفر باشد.

د) مؤسسین شرکت، نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رساندن شرکت انجام می­دهند مسئولیت نظامنی دارند.

مراحل تأسیس و ثبت شرکت سهامی خاص

طبق ماده ۲۰ ل.ا. قانون تجارت، برای تأسیس و ثبت شرکتهای سهامی خاص، تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود:

۱. اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.

۲. اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد. باید تمام آن تأدیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد. و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد. باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.

۳. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت باید در صورت جلسه­ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.

۴. قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده ۱۷ قانون تجارت.

  1. ذکر نام روزنامه کثیر الانتشار که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

۶. سایر قیود و شرایطی که طبق قانون تجارت، برای تشکیل و ثبت شرکت­های سهامی عام مقرر است. در مورد شرکت­های سهامی خاص لازم الرعایه نخواهد بود.

اظهارنامه شرکت سهامی خاص

اظهار نامۀ شرکت های سهامی خاص که سند ثبت شرکت محسوب می­شود و قانون آن را به جای شرکت نامه قبول نموده است، از اوراق بهادار بوده و توسط اداره ثبت شرکت ها تهیه و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.  و باید با قید تاریخ به امضای کلیه مؤسسین رسیده و موضوعات زیر مخصوصاً در آن ذکر شده باشد:

۱. نام شرکت؛

۲. هویت کامل و اقامتگاه مؤسسين؛

۳. موضوع شرکت؛

۴. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک؛

  1. تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و درصورتی که سهام ممتاز نیز موردنظر باشد. تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام؛

۶. میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده­ اند. با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. در مورد آورده غيرنقد تعيين اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و كيف آورده غیرنقد اطلاع حاصل نمود؛

  1. مرکز اصلی شرکت؛
  2. مدت شرکت.

اساسنامه شرکت سهامی خاص

اساسنامه باید به امضای کلیه سهامداران برسد و در اساسنامه شرکت­های سهامی خاص، معمولاً موارد زیر قید و در مورد آن تعیین تکلیف می­شود:

۱) نام شرکت؛ ۲) موضوع شرکت به طور صریح و منجز؛ ۳) مدت شرکت؛ ۴) مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه موردنظر باشد؛ ۵) مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک؛ ۶) پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام اوراق سهام؛ ۷) تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز موردنظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام؛ ۸) تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود؛ ۹) نحوه انتقال سهام با نام؛ ۱۰) طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعکس؛ ۱۱) در صورت پیش بینی امكان صدور اوراق قرضه، ذكر شرایط و ترتیب آن؛ ۱۲) شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت؛ ۱۳) مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی؛ ۱۴) مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها؛ ۱۵) طريقه شور و اخذ رأی اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی؛ ۱۶) تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می­کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند؛ ۱۷) تعيين وظایف و حدود اختیارات مديران؛ ۱۸) تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند؛ ۱۹) قيد اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموریت بازرس؛ ۲۰) تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زبان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه؛ ۲۱) نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن؛ ۲۲) نحوه تغییر اساسنامه.

ارائه گواهینامه بانک مبنی بر تأدیه سرمایه نقدی

در شرکت­های سهامی خاص سرمایه اولیه ایکه از طرف سهامداران تعیین و در اظهارنامه قید می ­شود. یا به صورت نقدی است.  و یا به صورت غیر نقد، درصورتی که سرمایه به صورت نقدی باشد، حداقل سی و پنج درصد سرمایه نقدی تصویب شده باید در حساب جاری شرکت واریز و گواهینامه بانک مبنی بر پرداخت آن به حساب شرکت به اداره ثبت شرکت­ها تحویل داده شود.

در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد (اعم از اموال منقول مثل خودرو، كاميون وغيره و اموال غير منقول مثل زمین و ملک) ارائه تقویم نامه (ارزیابی) کارشناس رسمی دادگستری ضروری است. یعنی ابتدائاً آن مال باید به وسیله کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و قیمت گذاری شود تا قیمت و ارزش آن مشخص شود.  و سپس به عنوان سرمایه شرکت قيد شود و در صورتی که اموال غیرمنقول جزء سرمایه شرکت قرار گیرد ارائه سند مالکیت آن به اداره ثبت شرکت­ها ضروری می باشد.

مشاوران و کارشناسان ثبت شرکت بروز آماده پاسخگویی به سوالات ثبتی شما می باشند.

انتشار دادن

درخواست مشاوره یا سفارش

درخواست مشاوره یا سفارش

تخفیف ویژه برای مشتریان قبلی ما

در صورتیکه قبلا تیم ما فعالیت ثبتی شرکت شما را انجام داده ایم. فقط کافیست که پیام مشتری قبلی شما هستم. را بفرستید تا 10 درصد تخفیف به شما تعلق بگیرد.

مدت زمان باقیمانده از تخفیف 10 درصدی ثبت شرکت بروز

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

نقش نظارتی مرجع ثبت شرکت­ها

نقش نظارتی مرجع ثبت شرکت­ها هر چند عده­ای از حقوقدانان قائل به این امر شده اند که ثبت شرکت­ها، هیچگونه دخالتی بر چگونگی فعالیت شرکت­های تجاری و عملکرد مدیران به عمل نمی­

توضیحات بیشتر »

ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت­ها

ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت­ها اگر در ثبت شرکت تعلل شود، مؤسسان و مدیران شرکت مدارک لازم برای معرفی رکت در دست ندارند و نمی­توانند وجود شرکت را رسماً تأیید کنند. همچنین،

توضیحات بیشتر »

مطالب جالب برای مطالعه

آخرین دیدگاه‌ها
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

دیدگاهتان را بنویسید