جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
لوگوی بروز ثبت

ثبت شرکت های سهامی

از انواع شرکت های سهامی را می توان به شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام و شرکت های تعاونی را نام برد. که تابع قانون تجارت و شرکت های سهامی می باشند. مجامع در این نوع شرکت ها به مجمع عمومی عادی و فوق العاده و صورتجلسه هیات مدیره را نام برد.

مجامع شرکت های سهامی

شرکت های سهامی خاص

شرایط و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

شرایط و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص تعریف شرکت سهامی خاص (Private Joint Stoc) نوع دیگر از انواع شرکت های

شرکت های تعاونی

اواع تعاونی

شرکت های تعاونی به تولیدی، خدماتی، صنعتی و کشاورزی تقسیم می شوند.

50K

Followers

150K

Followers

50K

Followers

50K

Followers

50K

Followers

50K

Followers

شرکت های سهامی عام