جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
لوگوی بروز ثبت

درباره شرکت ما

[mkd_separator type=”with-icon” animate=”yes” color=”#ffffff” border_style=”solid” width=”10%” top_margin=”0″ bottom_margin=”0″ custom_icon=”235″][mkd_counter type=”zero” show_icon=”no” position=”center” font_weight=”” digit=”3250000″ font_size=”140″ currency=”ت” padding_bottom=”0″][mkd_separator type=”full-width” color=”rgba(255,255,255,0.01)” top_margin=”-15″ bottom_margin=”0″][mkd_custom_font custom_font_tag=”h5″ font_size=”70″ line_height=”75″ font_weight=”400″ content_custom_font=”برای مشتریان ما بازیابی شد” color=”#ffffff”]
[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”no” link=”https://sabtpuya.ir/company-history/” image=”640″][vc_empty_space height=”19px”]

حفاظت از کسب و کار

استخدام
[vc_empty_space height=”56px”]
[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”no” link=”https://sabtpuya.ir/our-services/” image=”639″][vc_empty_space height=”19px”]

دعاوی شرکتی

بازار سرمایه
[vc_empty_space height=”56px”]
[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”no” link=”https://sabtpuya.ir/our-team-of-lawyers/” image=”638″][vc_empty_space height=”19px”]

راه مستقیم عدالت

سوء عمل
[vc_empty_space height=”56px”]
[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”no” link=”https://sabtpuya.ir/facts/” image=”637″][vc_empty_space height=”19px”]

در دادگاه حقوقی

قانون کیفری
[vc_empty_space height=”56px”]
[mkd_separator type=”with-icon” animate=”yes” color=”#c18f59″ width=”12%” bottom_margin=”25″ custom_icon=”165″]

سرسخت ترین وکلای مدافع با بهترین نتایج

[vc_empty_space height=”17px”]

شما می‌توانید به سادگی از وکلای ما در شرکت ما بپرسید که اینها چیستند و چگونه می‌توانید از آنها سود ببرید.

[mkd_testimonials category=”homepages-testimonials” number=”15″ show_author=”yes” show_position=”yes”]
[mkd_video_box video_link=”https://www.youtube.com/watch?v=k6rglSvoQgw” video_image=”2319″ title=”حقوق بین الملل خصوصی” text=”مقایسه بین نهادهای مختلف حقوق مدنی و حقوق خصوصی.”][vc_empty_space height=”50px”]

برجسته در مطبوعات

[vc_empty_space height=”18px”][mkd_elements_holder][mkd_elements_holder_item item_padding=”0 10% 0 0″ horizontal_aligment=”left”][mkd_carousel carousel=”home-2-white” type=”grid” orderby=”title” order=”ASC” pag_position=”left” autoplay=”yes”][/mkd_elements_holder_item][/mkd_elements_holder][vc_empty_space height=”20px”]

مدارک اثبات شده

[vc_empty_space height=”12px”][mkd_progress_bar title_tag=”h6″ title=”قانون مهاجرت” percent=”60″ percentage_bar_inactive_color=”rgba(255,255,255,0.35)” title_color=”#ffffff”][vc_empty_space height=”12px”][mkd_progress_bar title_tag=”h6″ title=”قصور پزشکی” percent=”75″ percentage_bar_inactive_color=”rgba(255,255,255,0.35)” title_color=”#ffffff”][vc_empty_space height=”12px”][mkd_progress_bar title_tag=”h6″ title=”مسئولیت محصولات” percent=”90″ percentage_bar_inactive_color=”rgba(255,255,255,0.35)” title_color=”#ffffff”][vc_empty_space height=”25px”][mkd_button size=”large” type=”” target=”_self” icon_pack=”font_elegant” fe_icon=”arrow_carrot-left” font_weight=”” text=”اکنون با ما تماس بگیرید” link=”#”][vc_empty_space height=”25px”][mkd_social_share type=”list” icon_type=”normal” icons_color=”#ffffff” icons_hover_color=”#c18f59″ text_color=”#ffffff” border_color=”rgba(255,255,255,0.1)”][vc_empty_space height=”50px”]
[mkd_image_with_text image_padding=”3px 0 0 0″ title=”مدیریت مالی” subtitle=”حفاظت از اموال” link_target=”_self” image=”679″ text=”در ارتباط با دانش گسترده او، ما از تخصص حقوقی قوی کار در دادگاه های مختلف استفاده می کنیم.” text_left_padding=”30″ link=”#” link_text=”اکنون با ما تماس بگیرید” title_color=”#ffffff” text_color=”#ffffff”]
[mkd_image_with_text image_padding=”3px 0 0 0″ title=”قانون مالکیت معنوی” subtitle=”حمایت از حقوق” link_target=”_self” image=”678″ text=”در ارتباط با دانش گسترده او، ما از تخصص حقوقی قوی کار در دادگاه های مختلف استفاده می کنیم.” text_left_padding=”30″ link=”#” link_text=”اکنون با ما تماس بگیرید” title_color=”#ffffff” text_color=”#ffffff”]
[mkd_image_with_text image_padding=”3px 0 0 0″ title=”بینش قانون رقابت” subtitle=”مشاوره رایگان” link_target=”_self” image=”677″ text=”در ارتباط با دانش گسترده او، ما از تخصص حقوقی قوی کار در دادگاه های مختلف استفاده می کنیم.” text_left_padding=”30″ link=”#” link_text=”اکنون با ما تماس بگیرید” title_color=”#ffffff” text_color=”#ffffff”]
[mkd_separator type=”with-icon” animate=”yes” color=”#ffffff” border_style=”solid” width=”10%” top_margin=”0″ bottom_margin=”0″ custom_icon=”235″][mkd_counter type=”zero” show_icon=”no” position=”center” font_weight=”” digit=”3250000″ font_size=”140″ currency=”ت” padding_bottom=”0″][mkd_separator type=”full-width” color=”rgba(255,255,255,0.01)” top_margin=”-15″ bottom_margin=”0″][mkd_custom_font custom_font_tag=”h5″ font_size=”70″ line_height=”75″ font_weight=”400″ content_custom_font=”برای مشتریان ما بازیابی شد” color=”#ffffff”]
[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”no” link=”https://sabtpuya.ir/company-history/” image=”640″][vc_empty_space height=”19px”]

حفاظت از کسب و کار

استخدام
[vc_empty_space height=”56px”]
[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”no” link=”https://sabtpuya.ir/our-services/” image=”639″][vc_empty_space height=”19px”]

دعاوی شرکتی

بازار سرمایه
[vc_empty_space height=”56px”]
[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”no” link=”https://sabtpuya.ir/our-team-of-lawyers/” image=”638″][vc_empty_space height=”19px”]

راه مستقیم عدالت

سوء عمل
[vc_empty_space height=”56px”]
[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”no” link=”https://sabtpuya.ir/facts/” image=”637″][vc_empty_space height=”19px”]

در دادگاه حقوقی

قانون کیفری
[vc_empty_space height=”56px”]
[mkd_separator type=”with-icon” animate=”yes” color=”#c18f59″ width=”12%” bottom_margin=”25″ custom_icon=”165″]

سرسخت ترین وکلای مدافع با بهترین نتایج

[vc_empty_space height=”17px”]

شما می‌توانید به سادگی از وکلای ما در شرکت ما بپرسید که اینها چیستند و چگونه می‌توانید از آنها سود ببرید.

[mkd_testimonials category=”homepages-testimonials” number=”15″ show_author=”yes” show_position=”yes”]
[mkd_video_box video_link=”https://www.youtube.com/watch?v=k6rglSvoQgw” video_image=”2319″ title=”حقوق بین الملل خصوصی” text=”مقایسه بین نهادهای مختلف حقوق مدنی و حقوق خصوصی.”][vc_empty_space height=”50px”]

برجسته در مطبوعات

[vc_empty_space height=”18px”][mkd_elements_holder][mkd_elements_holder_item item_padding=”0 10% 0 0″ horizontal_aligment=”left”][mkd_carousel carousel=”home-2-white” type=”grid” orderby=”title” order=”ASC” pag_position=”left” autoplay=”yes”][/mkd_elements_holder_item][/mkd_elements_holder][vc_empty_space height=”20px”]

مدارک اثبات شده

[vc_empty_space height=”12px”][mkd_progress_bar title_tag=”h6″ title=”قانون مهاجرت” percent=”60″ percentage_bar_inactive_color=”rgba(255,255,255,0.35)” title_color=”#ffffff”][vc_empty_space height=”12px”][mkd_progress_bar title_tag=”h6″ title=”قصور پزشکی” percent=”75″ percentage_bar_inactive_color=”rgba(255,255,255,0.35)” title_color=”#ffffff”][vc_empty_space height=”12px”][mkd_progress_bar title_tag=”h6″ title=”مسئولیت محصولات” percent=”90″ percentage_bar_inactive_color=”rgba(255,255,255,0.35)” title_color=”#ffffff”][vc_empty_space height=”25px”][mkd_button size=”large” type=”” target=”_self” icon_pack=”font_elegant” fe_icon=”arrow_carrot-left” font_weight=”” text=”اکنون با ما تماس بگیرید” link=”#”][vc_empty_space height=”25px”][mkd_social_share type=”list” icon_type=”normal” icons_color=”#ffffff” icons_hover_color=”#c18f59″ text_color=”#ffffff” border_color=”rgba(255,255,255,0.1)”][vc_empty_space height=”50px”]
[mkd_image_with_text image_padding=”3px 0 0 0″ title=”مدیریت مالی” subtitle=”حفاظت از اموال” link_target=”_self” image=”679″ text=”در ارتباط با دانش گسترده او، ما از تخصص حقوقی قوی کار در دادگاه های مختلف استفاده می کنیم.” text_left_padding=”30″ link=”#” link_text=”اکنون با ما تماس بگیرید” title_color=”#ffffff” text_color=”#ffffff”]
[mkd_image_with_text image_padding=”3px 0 0 0″ title=”قانون مالکیت معنوی” subtitle=”حمایت از حقوق” link_target=”_self” image=”678″ text=”در ارتباط با دانش گسترده او، ما از تخصص حقوقی قوی کار در دادگاه های مختلف استفاده می کنیم.” text_left_padding=”30″ link=”#” link_text=”اکنون با ما تماس بگیرید” title_color=”#ffffff” text_color=”#ffffff”]
[mkd_image_with_text image_padding=”3px 0 0 0″ title=”بینش قانون رقابت” subtitle=”مشاوره رایگان” link_target=”_self” image=”677″ text=”در ارتباط با دانش گسترده او، ما از تخصص حقوقی قوی کار در دادگاه های مختلف استفاده می کنیم.” text_left_padding=”30″ link=”#” link_text=”اکنون با ما تماس بگیرید” title_color=”#ffffff” text_color=”#ffffff”]