جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
لوگوی بروز ثبت

تاریخچه شرکت

[mkd_separator type=”with-icon” animate=”yes” color=”#c18f59″ border_style=”solid” width=”216″ top_margin=”20″ bottom_margin=”20″ custom_icon=”165″][mkd_counter type=”zero” show_icon=”no” position=”center” font_weight=”900″ digit=”1360″ font_size=”75″ digit_color=”#353c4e”][vc_empty_space height=”10px”]

کمک به مردم برای یافتن عدالت از سال 1926

[vc_empty_space height=”20px”]

هدف ما رهبری در هر عمل و حوزه قانونی است که در آن کار می کنیم. با درک عمیق قانون و صنعت، با سرمایه گذاری بر تجربه گسترده، مشاوره عملی ارائه می دهیم که به زبان تجارت مشتری ما صحبت می کند. چه در حمل و نقل هوایی، فروش و توزیع، ضد انحصار، شرکت ها و M&A، امور مالی، اشتغال، انرژی، IP، دعاوی حقوقی، TMT، املاک و مستغلات، یا هر زمینه دیگری از قانون، مشتریان ما می توانند انتظار تعالی و تعهد به اهداف خود را داشته باشند.

[vc_single_image image=”834″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_empty_space height=”35px”][mkd_custom_font font_family=”Roboto” font_size=”50″ line_height=”55″ font_weight=”900″ letter_spacing=”0″ text_align=”center” content_custom_font=”1960″ color=”#c18f59″][vc_empty_space height=”20px”]

بنیانگذاران ما

[vc_empty_space height=”10px”]

ما همچنین در پرونده‌های دعاوی مدنی مانند طلاق و نفقه همسر و در عین حال از عملکرد شما وکالت خواهیم کرد.

[vc_empty_space height=”40px”]
[vc_single_image image=”833″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_empty_space height=”35px”][mkd_custom_font font_family=”Roboto” font_size=”50″ line_height=”55″ font_weight=”900″ letter_spacing=”0″ text_align=”center” content_custom_font=”1956″ color=”#c18f59″][vc_empty_space height=”20px”]

دفاتر کاملاً جدید

[vc_empty_space height=”10px”]

ما همچنین در پرونده‌های دعاوی مدنی مانند طلاق و نفقه همسر و در عین حال از عملکرد شما وکالت خواهیم کرد.

[vc_empty_space height=”40px”]
[vc_single_image image=”832″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_empty_space height=”35px”][mkd_custom_font font_family=”Roboto” font_size=”50″ line_height=”55″ font_weight=”900″ letter_spacing=”0″ text_align=”center” content_custom_font=”1931″ color=”#c18f59″][vc_empty_space height=”20px”]

اولین پرونده بزرگ برنده شد

[vc_empty_space height=”10px”]

ما همچنین در پرونده‌های دعاوی مدنی مانند طلاق و نفقه همسر و در عین حال از عملکرد شما وکالت خواهیم کرد.

[vc_empty_space height=”40px”]
[mkd_blockquote text=”گاهی اوقات ممکن است در شرایط سختی قرار بگیرید و نتوانید بدون مراجعه به دادگاه اوضاع را آرام کنید. همچنین وکلای ما در پرونده های مختلف دعاوی مدنی وکالت شما را بر عهده خواهند داشت و به بهترین شکل ممکن به شما کمک می کنند.” border_color=”#c18f59″ text_color=”#ffffff” quote_icon_color=”#ffffff”]
[vc_single_image image=”837″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_empty_space height=”35px”][mkd_custom_font font_family=”Roboto” font_size=”50″ line_height=”55″ font_weight=”900″ letter_spacing=”0″ text_align=”center” content_custom_font=”2002″ color=”#c18f59″][vc_empty_space height=”20px”]

جایزه بهترین موسسه حقوقی

[vc_empty_space height=”10px”]

ما همچنین در پرونده‌های دعاوی مدنی مانند طلاق و نفقه همسر و در عین حال از عملکرد شما وکالت خواهیم کرد.

[vc_empty_space height=”40px”]
[vc_single_image image=”836″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_empty_space height=”35px”][mkd_custom_font font_family=”Roboto” font_size=”50″ line_height=”55″ font_weight=”900″ letter_spacing=”0″ text_align=”center” content_custom_font=”1992″ color=”#c18f59″][vc_empty_space height=”20px”]

قابلیت های قوی

[vc_empty_space height=”10px”]

ما همچنین در پرونده‌های دعاوی مدنی مانند طلاق و نفقه همسر و در عین حال از عملکرد شما وکالت خواهیم کرد.

[vc_empty_space height=”40px”]
[vc_single_image image=”835″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_empty_space height=”35px”][mkd_custom_font font_family=”Roboto” font_size=”50″ line_height=”55″ font_weight=”900″ letter_spacing=”0″ text_align=”center” content_custom_font=”1981″ color=”#c18f59″][vc_empty_space height=”20px”]

رهبر جدید شرکت

[vc_empty_space height=”10px”]

ما همچنین در پرونده‌های دعاوی مدنی مانند طلاق و نفقه همسر و در عین حال از عملکرد شما وکالت خواهیم کرد.

[vc_empty_space height=”40px”]
[mkd_separator type=”with-icon” animate=”yes” color=”#c18f59″ border_style=”solid” width=”216″ top_margin=”20″ bottom_margin=”20″ custom_icon=”165″][mkd_counter type=”zero” show_icon=”no” position=”center” font_weight=”900″ digit=”1360″ font_size=”75″ digit_color=”#353c4e”][vc_empty_space height=”10px”]

کمک به مردم برای یافتن عدالت از سال 1926

[vc_empty_space height=”20px”]

هدف ما رهبری در هر عمل و حوزه قانونی است که در آن کار می کنیم. با درک عمیق قانون و صنعت، با سرمایه گذاری بر تجربه گسترده، مشاوره عملی ارائه می دهیم که به زبان تجارت مشتری ما صحبت می کند. چه در حمل و نقل هوایی، فروش و توزیع، ضد انحصار، شرکت ها و M&A، امور مالی، اشتغال، انرژی، IP، دعاوی حقوقی، TMT، املاک و مستغلات، یا هر زمینه دیگری از قانون، مشتریان ما می توانند انتظار تعالی و تعهد به اهداف خود را داشته باشند.

[vc_single_image image=”834″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_empty_space height=”35px”][mkd_custom_font font_family=”Roboto” font_size=”50″ line_height=”55″ font_weight=”900″ letter_spacing=”0″ text_align=”center” content_custom_font=”1960″ color=”#c18f59″][vc_empty_space height=”20px”]

بنیانگذاران ما

[vc_empty_space height=”10px”]

ما همچنین در پرونده‌های دعاوی مدنی مانند طلاق و نفقه همسر و در عین حال از عملکرد شما وکالت خواهیم کرد.

[vc_empty_space height=”40px”]
[vc_single_image image=”833″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_empty_space height=”35px”][mkd_custom_font font_family=”Roboto” font_size=”50″ line_height=”55″ font_weight=”900″ letter_spacing=”0″ text_align=”center” content_custom_font=”1956″ color=”#c18f59″][vc_empty_space height=”20px”]

دفاتر کاملاً جدید

[vc_empty_space height=”10px”]

ما همچنین در پرونده‌های دعاوی مدنی مانند طلاق و نفقه همسر و در عین حال از عملکرد شما وکالت خواهیم کرد.

[vc_empty_space height=”40px”]
[vc_single_image image=”832″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_empty_space height=”35px”][mkd_custom_font font_family=”Roboto” font_size=”50″ line_height=”55″ font_weight=”900″ letter_spacing=”0″ text_align=”center” content_custom_font=”1931″ color=”#c18f59″][vc_empty_space height=”20px”]

اولین پرونده بزرگ برنده شد

[vc_empty_space height=”10px”]

ما همچنین در پرونده‌های دعاوی مدنی مانند طلاق و نفقه همسر و در عین حال از عملکرد شما وکالت خواهیم کرد.

[vc_empty_space height=”40px”]
[mkd_blockquote text=”گاهی اوقات ممکن است در شرایط سختی قرار بگیرید و نتوانید بدون مراجعه به دادگاه اوضاع را آرام کنید. همچنین وکلای ما در پرونده های مختلف دعاوی مدنی وکالت شما را بر عهده خواهند داشت و به بهترین شکل ممکن به شما کمک می کنند.” border_color=”#c18f59″ text_color=”#ffffff” quote_icon_color=”#ffffff”]
[vc_single_image image=”837″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_empty_space height=”35px”][mkd_custom_font font_family=”Roboto” font_size=”50″ line_height=”55″ font_weight=”900″ letter_spacing=”0″ text_align=”center” content_custom_font=”2002″ color=”#c18f59″][vc_empty_space height=”20px”]

جایزه بهترین موسسه حقوقی

[vc_empty_space height=”10px”]

ما همچنین در پرونده‌های دعاوی مدنی مانند طلاق و نفقه همسر و در عین حال از عملکرد شما وکالت خواهیم کرد.

[vc_empty_space height=”40px”]
[vc_single_image image=”836″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_empty_space height=”35px”][mkd_custom_font font_family=”Roboto” font_size=”50″ line_height=”55″ font_weight=”900″ letter_spacing=”0″ text_align=”center” content_custom_font=”1992″ color=”#c18f59″][vc_empty_space height=”20px”]

قابلیت های قوی

[vc_empty_space height=”10px”]

ما همچنین در پرونده‌های دعاوی مدنی مانند طلاق و نفقه همسر و در عین حال از عملکرد شما وکالت خواهیم کرد.

[vc_empty_space height=”40px”]
[vc_single_image image=”835″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_empty_space height=”35px”][mkd_custom_font font_family=”Roboto” font_size=”50″ line_height=”55″ font_weight=”900″ letter_spacing=”0″ text_align=”center” content_custom_font=”1981″ color=”#c18f59″][vc_empty_space height=”20px”]

رهبر جدید شرکت

[vc_empty_space height=”10px”]

ما همچنین در پرونده‌های دعاوی مدنی مانند طلاق و نفقه همسر و در عین حال از عملکرد شما وکالت خواهیم کرد.

[vc_empty_space height=”40px”]