جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
لوگوی بروز ثبت

خانه 2

صدمه شخصی

[vc_empty_space height=”20px”][mkd_unordered_list style=”arrow” animate=”yes”]
 • خشونت خانگی
 • جرایم مواد مخدر
 • دفاع از DUI
 • حذف ها
 • درخواست تجدید نظر فدرال
 • جنایات فدرال
 • جنایات گروهی
 • جرایم بزهکاری
 • تخلفات مشروط
 • جنایات جنسی
 • جرایم سرقت
 • جرایم خشونت آمیز
 • ضمانت نامه ها
 • جنایات یقه سفید
[/mkd_unordered_list][vc_empty_space height=”70px”]

بازار سرمایه

[vc_empty_space height=”20px”][mkd_unordered_list style=”arrow” animate=”yes”]
 • خشونت خانگی
 • جرایم مواد مخدر
 • دفاع از DUI
 • حذف ها
 • درخواست تجدید نظر فدرال
 • جنایات فدرال
 • جنایات گروهی
 • جرایم بزهکاری
 • تخلفات مشروط
 • جنایات جنسی
 • جرایم سرقت
 • جرایم خشونت آمیز
 • ضمانت نامه ها
 • جنایات یقه سفید
[/mkd_unordered_list][vc_empty_space height=”70px”]

برنامه ریزی املاک

[vc_empty_space height=”20px”][mkd_unordered_list style=”arrow” animate=”yes”]
 • خشونت خانگی
 • جرایم مواد مخدر
 • دفاع از DUI
 • حذف ها
 • درخواست تجدید نظر فدرال
 • جنایات فدرال
 • جنایات گروهی
 • جرایم بزهکاری
 • تخلفات مشروط
 • جنایات جنسی
 • جرایم سرقت
 • جرایم خشونت آمیز
 • ضمانت نامه ها
 • جنایات یقه سفید
[/mkd_unordered_list][vc_empty_space height=”70px”]

اتهامات جنایی

[vc_empty_space height=”20px”][mkd_unordered_list style=”arrow” animate=”yes”]
 • خشونت خانگی
 • جرایم مواد مخدر
 • دفاع از DUI
 • حذف ها
 • درخواست تجدید نظر فدرال
 • جنایات فدرال
 • جنایات گروهی
 • جرایم بزهکاری
 • تخلفات مشروط
 • جنایات جنسی
 • جرایم سرقت
 • جرایم خشونت آمیز
 • ضمانت نامه ها
 • جنایات یقه سفید
[/mkd_unordered_list][vc_empty_space height=”70px”]
[mkd_separator type=”with-icon” animate=”no” color=”#ffffff” width=”26%” custom_icon=”235″][mkd_counter type=”zero” show_icon=”no” position=”center” font_weight=”” digit=”7000″ currency=”ت” title=”میانگین ذخیره شده در هر مورد” title_color=”#ffffff” digit_color=”#c18f59″][vc_empty_space height=”40px”]
[mkd_separator type=”with-icon” animate=”no” color=”#ffffff” width=”26%” custom_icon=”235″][mkd_counter type=”zero” show_icon=”no” position=”center” font_weight=”” digit=”12500″ currency=”ت” title=”امسال برای مشتریان بازیابی شد” title_color=”#ffffff” digit_color=”#c18f59″][vc_empty_space height=”40px”]
[mkd_separator type=”with-icon” animate=”no” color=”#ffffff” width=”26%” custom_icon=”235″][mkd_counter type=”zero” show_icon=”no” position=”center” font_weight=”” digit=”32500″ currency=”ت” title=”برای مشتریان ما بازیابی شد” title_color=”#ffffff” digit_color=”#c18f59″][vc_empty_space height=”40px”]
[vc_empty_space height=”10px”][mkd_icon_with_text icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-badge” icon_position=”right” icon_animation=”” title=”مسئولیت حرفه ای” title_tag=”h2″ text=”تضمین عملکرد عملیاتی سازمان، توسعه روابط خارجی و مدیریت روابط مطبوعاتی.” title_color=”#ffffff” text_color=”#ffffff” custom_icon_size=”33″ shape_size=”57″ link=”http://libero.mikado-themes.com/about-our-company/”][vc_empty_space height=”40px”][mkd_icon_with_text icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-earphones-alt” icon_position=”right” icon_animation=”” title=”تقدیم به مشتریان ما” title_tag=”h2″ text=”تضمین عملکرد عملیاتی سازمان، توسعه روابط خارجی و مدیریت روابط مطبوعاتی.” title_color=”#ffffff” text_color=”#ffffff” custom_icon_size=”33″ shape_size=”57″ link=”http://libero.mikado-themes.com/facts/”][vc_empty_space height=”40px”][mkd_icon_with_text icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-flag” icon_position=”right” icon_animation=”” title=”خدمات برجسته” title_tag=”h2″ text=”تضمین عملکرد عملیاتی سازمان، توسعه روابط خارجی و مدیریت روابط مطبوعاتی.” title_color=”#ffffff” text_color=”#ffffff” custom_icon_size=”33″ shape_size=”57″ link=”http://libero.mikado-themes.com/our-team-of-lawyers/”]
[vc_empty_space height=”50px”]

برجسته در مطبوعات

[vc_empty_space height=”18px”][mkd_elements_holder][mkd_elements_holder_item item_padding=”0 10% 0 0″ horizontal_aligment=”left”][mkd_carousel carousel=”home-2-white” type=”grid” orderby=”title” order=”ASC” pag_position=”left” autoplay=”yes”][/mkd_elements_holder_item][/mkd_elements_holder]

مدارک اثبات شده

[vc_empty_space height=”12px”][mkd_progress_bar title_tag=”h6″ title=”قانون مهاجرت” percent=”60″ percentage_bar_inactive_color=”rgba(255,255,255,0.35)” title_color=”#ffffff”][vc_empty_space height=”12px”][mkd_progress_bar title_tag=”h6″ title=”قصور پزشکی” percent=”75″ percentage_bar_inactive_color=”rgba(255,255,255,0.35)” title_color=”#ffffff”][vc_empty_space height=”12px”][mkd_progress_bar title_tag=”h6″ title=”مسئولیت محصولات” percent=”90″ percentage_bar_inactive_color=”rgba(255,255,255,0.35)” title_color=”#ffffff”][vc_empty_space height=”25px”][mkd_button size=”large” type=”solid” target=”_self” icon_pack=”font_elegant” fe_icon=”arrow_carrot-left” font_weight=”700″ text=”اکنون با ما تماس بگیرید” link=”#”][vc_empty_space height=”25px”][mkd_social_share type=”list” icon_type=”normal” icons_color=”#ffffff” icons_hover_color=”#c18f59″ text_color=”#ffffff” border_color=”rgba(255,255,255,0.1)”][vc_empty_space height=”80px”]
[mkd_separator type=”with-icon” animate=”yes” color=”#c18f59″ width=”12%” bottom_margin=”25″ custom_icon=”165″]

سرسخت ترین وکلای مدافع با بهترین نتایج

[vc_empty_space height=”12px”]

وکلای ما همچنین در موارد دعاوی مدنی مانند طلاق، نفقه فرزند و همسر وکالت خواهند کرد.

[vc_empty_space height=”55px”][mkd_elements_holder number_of_columns=”two-columns” items_float_left=”yes” switch_to_one_column=”1024″ alignment_one_column=”center”][mkd_elements_holder_item horizontal_aligment=”right”][mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”no” add_checkmark=”no” link=”http://libero.mikado-themes.com/contact-with-google-map/” image=”1183″][vc_empty_space height=”45px”][mkd_icon_list_item icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-earphones” icon_size=”60″ icon_color=”#c18f59″ title=”975.789.098″ title_size=”68″ title_color=”#ffffff”][vc_empty_space height=”12px”]

ساعات کاری ما دوشنبه – جمعه

[vc_empty_space height=”50px”][/mkd_elements_holder_item][mkd_elements_holder_item horizontal_aligment=”left”][mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”no” add_checkmark=”no” link=”http://libero.mikado-themes.com/areas-of-expertise/” image=”1187″][vc_empty_space height=”45px”][mkd_icon_list_item icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-clock” icon_size=”60″ icon_color=”#c18f59″ title=”8:00 – 19:00″ title_size=”68″ title_color=”#ffffff”][vc_empty_space height=”12px”]

ساعات کاری ما دوشنبه – جمعه

[vc_empty_space height=”50px”][/mkd_elements_holder_item][/mkd_elements_holder]

صدمه شخصی

[vc_empty_space height=”20px”][mkd_unordered_list style=”arrow” animate=”yes”]
 • خشونت خانگی
 • جرایم مواد مخدر
 • دفاع از DUI
 • حذف ها
 • درخواست تجدید نظر فدرال
 • جنایات فدرال
 • جنایات گروهی
 • جرایم بزهکاری
 • تخلفات مشروط
 • جنایات جنسی
 • جرایم سرقت
 • جرایم خشونت آمیز
 • ضمانت نامه ها
 • جنایات یقه سفید
[/mkd_unordered_list][vc_empty_space height=”70px”]

بازار سرمایه

[vc_empty_space height=”20px”][mkd_unordered_list style=”arrow” animate=”yes”]
 • خشونت خانگی
 • جرایم مواد مخدر
 • دفاع از DUI
 • حذف ها
 • درخواست تجدید نظر فدرال
 • جنایات فدرال
 • جنایات گروهی
 • جرایم بزهکاری
 • تخلفات مشروط
 • جنایات جنسی
 • جرایم سرقت
 • جرایم خشونت آمیز
 • ضمانت نامه ها
 • جنایات یقه سفید
[/mkd_unordered_list][vc_empty_space height=”70px”]

برنامه ریزی املاک

[vc_empty_space height=”20px”][mkd_unordered_list style=”arrow” animate=”yes”]
 • خشونت خانگی
 • جرایم مواد مخدر
 • دفاع از DUI
 • حذف ها
 • درخواست تجدید نظر فدرال
 • جنایات فدرال
 • جنایات گروهی
 • جرایم بزهکاری
 • تخلفات مشروط
 • جنایات جنسی
 • جرایم سرقت
 • جرایم خشونت آمیز
 • ضمانت نامه ها
 • جنایات یقه سفید
[/mkd_unordered_list][vc_empty_space height=”70px”]

اتهامات جنایی

[vc_empty_space height=”20px”][mkd_unordered_list style=”arrow” animate=”yes”]
 • خشونت خانگی
 • جرایم مواد مخدر
 • دفاع از DUI
 • حذف ها
 • درخواست تجدید نظر فدرال
 • جنایات فدرال
 • جنایات گروهی
 • جرایم بزهکاری
 • تخلفات مشروط
 • جنایات جنسی
 • جرایم سرقت
 • جرایم خشونت آمیز
 • ضمانت نامه ها
 • جنایات یقه سفید
[/mkd_unordered_list][vc_empty_space height=”70px”]
[mkd_separator type=”with-icon” animate=”no” color=”#ffffff” width=”26%” custom_icon=”235″][mkd_counter type=”zero” show_icon=”no” position=”center” font_weight=”” digit=”7000″ currency=”ت” title=”میانگین ذخیره شده در هر مورد” title_color=”#ffffff” digit_color=”#c18f59″][vc_empty_space height=”40px”]
[mkd_separator type=”with-icon” animate=”no” color=”#ffffff” width=”26%” custom_icon=”235″][mkd_counter type=”zero” show_icon=”no” position=”center” font_weight=”” digit=”12500″ currency=”ت” title=”امسال برای مشتریان بازیابی شد” title_color=”#ffffff” digit_color=”#c18f59″][vc_empty_space height=”40px”]
[mkd_separator type=”with-icon” animate=”no” color=”#ffffff” width=”26%” custom_icon=”235″][mkd_counter type=”zero” show_icon=”no” position=”center” font_weight=”” digit=”32500″ currency=”ت” title=”برای مشتریان ما بازیابی شد” title_color=”#ffffff” digit_color=”#c18f59″][vc_empty_space height=”40px”]
[vc_empty_space height=”10px”][mkd_icon_with_text icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-badge” icon_position=”right” icon_animation=”” title=”مسئولیت حرفه ای” title_tag=”h2″ text=”تضمین عملکرد عملیاتی سازمان، توسعه روابط خارجی و مدیریت روابط مطبوعاتی.” title_color=”#ffffff” text_color=”#ffffff” custom_icon_size=”33″ shape_size=”57″ link=”http://libero.mikado-themes.com/about-our-company/”][vc_empty_space height=”40px”][mkd_icon_with_text icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-earphones-alt” icon_position=”right” icon_animation=”” title=”تقدیم به مشتریان ما” title_tag=”h2″ text=”تضمین عملکرد عملیاتی سازمان، توسعه روابط خارجی و مدیریت روابط مطبوعاتی.” title_color=”#ffffff” text_color=”#ffffff” custom_icon_size=”33″ shape_size=”57″ link=”http://libero.mikado-themes.com/facts/”][vc_empty_space height=”40px”][mkd_icon_with_text icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-flag” icon_position=”right” icon_animation=”” title=”خدمات برجسته” title_tag=”h2″ text=”تضمین عملکرد عملیاتی سازمان، توسعه روابط خارجی و مدیریت روابط مطبوعاتی.” title_color=”#ffffff” text_color=”#ffffff” custom_icon_size=”33″ shape_size=”57″ link=”http://libero.mikado-themes.com/our-team-of-lawyers/”]
[vc_empty_space height=”50px”]

برجسته در مطبوعات

[vc_empty_space height=”18px”][mkd_elements_holder][mkd_elements_holder_item item_padding=”0 10% 0 0″ horizontal_aligment=”left”][mkd_carousel carousel=”home-2-white” type=”grid” orderby=”title” order=”ASC” pag_position=”left” autoplay=”yes”][/mkd_elements_holder_item][/mkd_elements_holder]

مدارک اثبات شده

[vc_empty_space height=”12px”][mkd_progress_bar title_tag=”h6″ title=”قانون مهاجرت” percent=”60″ percentage_bar_inactive_color=”rgba(255,255,255,0.35)” title_color=”#ffffff”][vc_empty_space height=”12px”][mkd_progress_bar title_tag=”h6″ title=”قصور پزشکی” percent=”75″ percentage_bar_inactive_color=”rgba(255,255,255,0.35)” title_color=”#ffffff”][vc_empty_space height=”12px”][mkd_progress_bar title_tag=”h6″ title=”مسئولیت محصولات” percent=”90″ percentage_bar_inactive_color=”rgba(255,255,255,0.35)” title_color=”#ffffff”][vc_empty_space height=”25px”][mkd_button size=”large” type=”solid” target=”_self” icon_pack=”font_elegant” fe_icon=”arrow_carrot-left” font_weight=”700″ text=”اکنون با ما تماس بگیرید” link=”#”][vc_empty_space height=”25px”][mkd_social_share type=”list” icon_type=”normal” icons_color=”#ffffff” icons_hover_color=”#c18f59″ text_color=”#ffffff” border_color=”rgba(255,255,255,0.1)”][vc_empty_space height=”80px”]
[mkd_separator type=”with-icon” animate=”yes” color=”#c18f59″ width=”12%” bottom_margin=”25″ custom_icon=”165″]

سرسخت ترین وکلای مدافع با بهترین نتایج

[vc_empty_space height=”12px”]

وکلای ما همچنین در موارد دعاوی مدنی مانند طلاق، نفقه فرزند و همسر وکالت خواهند کرد.

[vc_empty_space height=”55px”][mkd_elements_holder number_of_columns=”two-columns” items_float_left=”yes” switch_to_one_column=”1024″ alignment_one_column=”center”][mkd_elements_holder_item horizontal_aligment=”right”][mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”no” add_checkmark=”no” link=”http://libero.mikado-themes.com/contact-with-google-map/” image=”1183″][vc_empty_space height=”45px”][mkd_icon_list_item icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-earphones” icon_size=”60″ icon_color=”#c18f59″ title=”975.789.098″ title_size=”68″ title_color=”#ffffff”][vc_empty_space height=”12px”]

ساعات کاری ما دوشنبه – جمعه

[vc_empty_space height=”50px”][/mkd_elements_holder_item][mkd_elements_holder_item horizontal_aligment=”left”][mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”no” add_checkmark=”no” link=”http://libero.mikado-themes.com/areas-of-expertise/” image=”1187″][vc_empty_space height=”45px”][mkd_icon_list_item icon_pack=”simple_line_icons” simple_line_icons=”icon-clock” icon_size=”60″ icon_color=”#c18f59″ title=”8:00 – 19:00″ title_size=”68″ title_color=”#ffffff”][vc_empty_space height=”12px”]

ساعات کاری ما دوشنبه – جمعه

[vc_empty_space height=”50px”][/mkd_elements_holder_item][/mkd_elements_holder]