روز: 30 آبان 1401

ثبت شرکت مختلط سهامی

ثبت شرکت مختلط سهامی تعریف شرکت مختلط سهامی طبق ماده ۱۶۲ قانون تجارت، شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک نفر شرکای سهامی و یک یا چند …

1401-08-30 0 دیدگاه