ماه: آبان 1401

ثبت شرکت مختلط سهامی

ثبت شرکت مختلط سهامی تعریف شرکت مختلط سهامی طبق ماده ۱۶۲ قانون تجارت، شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک نفر شرکای سهامی و یک یا چند …

1401-08-30 0 دیدگاه

انحلال شرکت تضامنی

انحلال شرکت تضامنی شرکت تضامنی در قانون تجارت طبق ماده ۱۱۶ قانون تجارت، شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی …

1401-08-29 0 دیدگاه

 انواع شرکت‌ تعاونی

 انواع شرکت‌ تعاونی شرکت‌های تعاونی به چند دسته تقسیم می شوند؟ طبق ماده 1 دستورالعمل تشکیل تعاونی‌ها، شرکت‌های تعاونی در یک تقسیم‌بندی کلی بر اساس نوع فعالیت به دودسته تقسیم می‌شوند: ۱) …

1401-08-13 0 دیدگاه

تابعیت شرکت های تجاری

تابعیت شرکت های تجاری تابعیت شرکت چیست؟  تابعیت عبارت است از: «رابطل سیاسی و معنوی که شخصی را به دولت معینی مرتبط می¬سازد». در خصوص لزوم وجود تابعیت برای شرکت¬های تجاری دو …

1401-08-11 0 دیدگاه