ماه: دی 1401

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت

در مقاله ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت کلیه تغییرات شرکت ها با جزئیات کامل توضیح داده ایم. در صورتیکه نیاز به مشاوره و یا طرح سوال دارید. شماره موبایل 09905200930 کارشناس متخصص تیم …

1401-10-18 0 دیدگاه

ثبت تغییر نام شرکت

کت شرکت هد شدثبت تغییر نام شرکت مقررات و نحوه ثبت تغییر نام شرکت تغییر نام شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تعیین نام و اساس­نامۀ شرکت مجاز است.  و …

1401-10-11 0 دیدگاه

ثبت شعبه شرکت

ثبت شعبه شرکت ثبت شعبه شرکت در هنگام تاسیس و یا بعد از ثبت شرکت یکی از مواردی که باید در اساسنامۀ شرکت قید شود، محل شعب شرکت است (بند 4 ماده …

1401-10-11 0 دیدگاه