دسته: تغییرات سرمایه شرکت ها

مدارک لازم برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

مدارک ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص مدارک لازم برای ثبت افزایش سرمایه شرکتهای سهامی خاص: طبق ماده ۱۸۳ قانون تجارت، برای ثبت افزایش سرمایه شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به …