دسته: انحلال شرکت ها

انحلال شرکت تضامنی

انحلال شرکت تضامنی شرکت تضامنی در قانون تجارت طبق ماده ۱۱۶ قانون تجارت، شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی …

1401-08-29 0 دیدگاه