دسته: موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت سهامی خاص

موضوع فعالیت شرکت های سهامی خاص موضوع شرکت های پیمانکاری سهامی خاص پیمانکاری در خصوص تامین نیروی انسانی متخصص ، ماهر و نیمه ماهر و نیروی کارگری–اجاره و تهیه ماشین آلات سبک …

1401-08-08 0 دیدگاه