دسته: ثبت شرکت

نقش نظارتی مرجع ثبت شرکت­ها

نقش نظارتی مرجع ثبت شرکت­ها هر چند عده­ای از حقوقدانان قائل به این امر شده اند که ثبت شرکت­ها، هیچگونه دخالتی بر چگونگی فعالیت شرکت­های تجاری و عملکرد مدیران به عمل نمی­ …

1403-01-21 0 دیدگاه

ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت­ها

ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت­ها اگر در ثبت شرکت تعلل شود، مؤسسان و مدیران شرکت مدارک لازم برای معرفی رکت در دست ندارند و نمی­توانند وجود شرکت را رسماً تأیید کنند. همچنین، …

1403-01-21 0 دیدگاه

نمایندگی اعضاء در مجامع عمومی تعاونی

[نمایندگی اعضاء در مجامع عمومی تعاونی نماینده تام الاختیار عضو و غیر عضو برای حضور در مجمع عمومی تعاونی در مجامع عمومی یک مرحله ای هر یک از اعضای تعاونی میتواند نماینده …

1402-11-21 0 دیدگاه

نحوه تشکیل و اداره مجمع نمایندگان اتاق تعاون

نحوه تشکیل و اداره مجمع نمایندگان اتاق تعاون اعضای تشکیل دهنده مجمع نمایندگان اتاق تعاون مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران با حضور نمایندگان اتاق های تعاون استان ها و اتحادیه های سراسری …

انحلال و تصفیه شرکت تعاونی

انحلال و تصفیه شرکت تعاونی موارد انحلال شرکت های تعاونی شرکتها و اتحادیه های تعاونی در موارد زیر منحل می شوند. تصمیم مجمع عمومی فوق العاده کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب …

1402-11-20 0 دیدگاه

وظیفه بازرسان در رابطه با مجامع عمومی

وظیفه بازرسان در رابطه با مجامع عمومی از ديگر وظائف بازرس يا بازرسان در شركتهاي تعاوني، نظارت بر مجامع عمومي و اجراي صحیح مقررات مربوط به آن است. مجمع عمومي تعاوني كه …

1402-11-20 0 دیدگاه

مجمع عمومی عادی تعاونی

مجمع عمومی عادی تعاونی شرایط مجمع عمومی عادی مجمع عمومي عادي حداقل سالي يك بار پس از پايان سال مالي جهـت انجـام وظیفـه قانوني خود تشکیل مي شود. در موارد ضروري در …

1402-11-20 0 دیدگاه